Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Parkolási felszólítás/elévülés?

Johannes # e-mail 2010.01.10. 13:21

Köszönöm válaszát. Ezek szerint az objektív felelősség elve ezesetben nem alkalmazható?

A parkolás helyéről már abban az időben átjelentkezett másik címre. Ezt tudja bizonyítani, illetve tanúkat tud hozni. Ez vajon elegendő lesz?

ObudaFan # e-mail 2010.01.10. 11:53

Nem az a döntő, hogy megszűnt-e a vagyonközösség, hanem hogy nem ő használta a kocsit parkoláskor. Ezt kell bizonyítania, és akkor elutasítja a bíróság a keresetet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Johannes # e-mail 2010.01.09. 22:03

Tisztelt szakértők!

Kissé hosszabb a történetem, megpróbálom rövidre fogni.
Párom előző kapcsolatában üzembentartója lett egy közösen használt gépjárműnek, ahol az ex élettársa volt a tulajdonos. Vagyonközösségüket ügyvéd előtt megszüntették 2007.10. hónapban, de sajnos a gépjármű nem került bele az okiratba, csak az ingatlan. A tulajdonos szóban megígérte, hogy kezdeményezi a párom üzembentartói mivoltának törlését.
2008.01. hónapban a gépjárművel sikieresen összegyűjtött a tulajdonos (az ex élettárs) 87.000.- Ft parkolási bírságot, majd külföldre távozott. Mivel az igéret ellenére nem kezdeményezte az üzembentartói jogkör megszüntetését, párom kapta a parkolási társaság megkeresését, februárban lesz a bírósági tárgyalás. A tulajdonosnak a családja sem tudja a tartózkodási helyét, a párom az autót sem tudja, hogy hol van, az üzembentartói jogkör megszüntetésére pedig csak a tulajdonosnak nyújt lehetőséget a jogszabály.
Kérdésem.

  1. Eredményes lehet-e a bíróság előtt azzal védekezni, hogy ügyvédi okirat bizonyítja, hogy abban az időben a vagyonközösség már megszűnt, mikor a parkolási bírság keletkezett?
  2. Hivatkozhat-e az üzembentartó a nyilvánvaló rosszhiszeműségre?
  3. Kiterjed-e az objektív felelősség a parkolási vétségre is?

Ezeken kívül valami tanácsa lenne, amivel elkerülhető a felelősségrevonás, kérem ossza meg.

Köszönöm előre is.

Ps: Időközben természetesen beadvánnyal éltünk és elindítottunk egy jognyilatkozat pótlást is, hogy az üzembentartót töröljék, nem tudom, ez mennyiben segít...

adde # e-mail 2010.01.04. 12:27

Egy kis javaslat, mivel egészítsük ki a parkolási polgári perben a védekezésünket:

"Tisztelt Bíróság!

..... alperes a .......... sz. polgári perben mindenben fenntartva az eddigieket a védekezésemet az alábbiakkal egészítem ki:
Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy az eljárást függessze fel, és az Alkotmánybírósághoz forduljon az Ötv. És az 1988. évi I. tv-nek a felhatalmazó rendelkezése, valamint a parkolási önkormányzati rendelet (tehát: 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdése , 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontja , 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. 2005. június 30. napjáig hatályos rendeletének 27. és 28. §-ai) jelen perben való alkalmazhatatlansága kimondása iránt.
Ezt arra tekintettel kérem, hogy az AB a 148/B/2005. AB határozatban megállapította ezen rendelkezése alkotmányellenességét megállapította. Álláspontom szerint aki kéri az ügyében, hogy a bíróság keresse meg az AB-t, annak az ügyében ennélfogva nem alkalmazhatóak e szabályok. Azért kell az Alkotmánybírósághoz utalni az ügyet, mert teljesen igazságtalan lenne, és a jogbiztonság Alkotmány 2. § -ban írt elvével lenne ellentétes, ha azok a felek, akik ügyében a bíró úgy dönt (döntött), hogy oda utalja az ügyet, az AB döntése miatt nem kell fizetniük az Alkotmányt sértő terhet, akinél nem utalja oda az éppen eljáró bíró, annál kell. Kérjük továbbá, hogy amennyiben a Tisztelt Bíróság az AB-hoz nem utalná, akkor függessze fel a pert, és az Európai Bíróságtól kérjen előzetes döntéshozatalt abban a kérdésben, hogy a parkolási díjak jelen szabályozása nem sérti-e az Európai Közösségeket Létrehozó Szerződés egységes belső piacát létrehozó négy szabadságából a letelepedés, a szolgáltatásnyújtás és az áruk szabad mozgását. Ugyanis mind az egyik tagállamból a másikba szállított áru esetén, mind a szolgáltatás, letelepedés esetén felmerül, hogy parkolási díjat kellhet a szállítónak, szolgáltatónak fizetnie. Márpedig nyilván a budapesti illetőségű szállító ritkábban, vagy nem kell, hogy fizessen, szemben a más tagállam belivel. Márpedig az ilyen mértékű, eltúlzott díjak, pótdíjak esetén a más tagállambeli szállítók versenyhátrányba kerülnek.
Amennyiben a fentieknek a Tisztelt Bíróság nem tesz eleget, kérem, hogy alperes nyilatkozzon, hogy ki volt a parkolóőr, aki a rendszerbe az adatokat bevitte, és kérem, hogy a Tisztelt Bíróság tanűként őt hallgassa ki arra a tényre nézve, hogy valóban ott és akkor parkolt-e az alperes kocsija. Ezt azért kérem, mert ezügyben sok visszaélésről lehet hallani, igazmondási kötelezettséggel legyen köteles a parkolóőr erre nyilatkozni.
Bizonyítsa mindenben a felperes, hogy ott parkolt az alperesi gépkocsi abban az időben. Bizonyítsa, hogy hitelesített mérőórákkal rendelkezik."

eisi73 #   2010.01.04. 11:59

Szia!

Nem csak akkor küld(het)ik tovább a rendőrség felé, ha én nem fizetem be a bírságot? Mert a tilosba való behajtásról nem kaptam bírságot, tehát, nem is fizethettem be, így nem is továbbíthatták volna.
A figyelmeztetés meg addig "csak", amíg nem lesz valami másik ügy (esetleg, hasonló kétes), mert akkor már büntetnek. Ezzel, szerintem, kimerítették az erkölcsi károkozást.
Mennyi az elévülése a figyelmeztetésnek?

Nem idegeskedek, különösebben. Majd ők, ha ma bemegyek és ráérdeklődöm, hogy miféle eljárás ez, meg hogy biztos érdekli majd a sajtót is ez a túlkapás. :)

Üdv, eisi73

monalisa1 #   2010.01.02. 14:41

Ha bizonyítani tudod, hogy másik útvonalról hajtottál be ahol nem volt kint a tilalmi tábla -csak a legutolsó sarokig vagy köteles visszamenni és meggyőződni erről- akkor van keresnivalód. Mármint náluk nem de a bíróságon valószínűleg igen.

Szerencsére figyelmeztetéssel zárult az ügy - mint írod., elcseszték a feljelentést de mosva a mundér becsületét "ennyit" azért kiróttak rád...

Amúgy egy fényképet meg lehet manipulálni: dátum és/vagy láti kép, ha valaki ért hozzá.

Ne bosszankodj már év elején - lesz rá okod még elég...

"Mona"
laikus hozzászóló

eisi73 #   2010.01.02. 13:08

Köszönöm a válaszod!

Sajnos, már kicsúsztam a 8 napból, mire észrevettem ezt a "tévedést". Szerencsére "csak" figyelmeztetést kaptam.
Azért érdekes, hogy úgy variálgatják az indokot, ahogy akarják. Bármit elírhatnak, következmény nélkül? Ha legközelebb feljelentenek egy debreceni gyorshajtással és én bebizonyítom, hogy akkor Miskolcon voltam, akkor átírhatják egy ottani "tilosonáthajtásra"?
Ha én tévedek, akár néhány halott is boríthaja az utcát, nekik meg bármit lehet írni?
"Szegénynek" nem az a dolga, hogy pontos tényállást vegyen fel? Nem baj, ha nem ismeri sem a saját körzetét, sem a jogszabályokat, de még elolvasni sem tud egy utcanév-táblát, de azt csinál, amit akar? Tehát, ír valamit a bírságra, aztán visszamegy a központba és kreál valami indokot?
Eljárási hiba esetén nem ugrott a vád, mint az USA-ban, itt bármikor változtathatnak bármit?
Gondolom, én nem hivatkozhatok arra, hogy a másik 5-6 útvonal valamelyikén hajtottam be, ahol akkor nem volt kint a tábla, mivel csupán egy irányról készült fénykép? A hatóság változgathatja a hamis vádjait, míg nem talál egy jogosat?
Fénykép az készült, de ezek után hogyan zárható ki, hogy az időpont helyes? Azt is bármikor korrigálhatják, nem?

monalisa1 #   2010.01.01. 23:40

Joga van korrigálni a tévedését, mert utólag rájött hogy nem a jobboldali parkolás a hunyó hanem a behajtási tilalom megszegése.

Az utca nevét meg elsőre elírta szegény, hiszen a körzetében x számú utca van., a feljelentéskor nem az utcanévre koncentrált hanem a tilosba parkolásra, vagyis ezt is kijavíthatta.

Ha nem készült fénykép (?) akkor esetleg kidumálhatod magad: te a másik utcában parkortál (...) bizonyítsa be az ellenkezőjét...

A kézhezvételt követően van 8 napod kifogással élni - az ünnepnapok miatt ki ne fuss az időből!

"Mona"
laikus hozzászóló

eisi73 #   2010.01.01. 23:05

Tisztelt hozzáértők!

Arról szeretnék érdeklődni, hogy a közterület-felügyeletnek van-e joga utólagosan megváltoztatni a feljelentés indokát, vagyis a szabálysértés tényét a rendőrség felé más jogszabályra hivatkozva továbbítani, mint amire a birságolás szólt?
Röviden a sztori: Egy "mindkét irányból behajtani tilos" övezetben parkoltam. Eddig jogos a bírság, bár parkolóhely nemigazán van a lakótelepünkön. A birságon a 40.§ 1.bek. szerepel, ami a jobboldali várakozást írja elő. A fényképeken egyértelműen látszik, hogy én a jobb oldalon parkoltam. A rendőrségtől viszont, a 14.§ n. pontjára hivatkozással jött ki a figyelmezteteés, vagyis oda már a behajtási tilalom megszegésével került az ügy.
Ezért érdeklődnék, hogy ez nem hivatali visszaélés? Mivel, az "úgyis megbüntetjük valamiért" elvet követi, amit a közterületesektől kaptam, mikor még az ügy legelején bementem hozzájuk egyeztettni. Ráadásul, még a cím sem stimmel, mivel egy utcával tévedtek, aholis semmiféle behajtási, megállási tilalom nincs, mivel gyakorlatilag az egész utca parkoló.

ui.: Az mit jelent, hogy a közléstől számított 8 napon belül nyújthatok be kifogást? Eddig kézhezvétel volt, de mi minősül közlésnek?

Előre is köszönöm a felvilágosítást!

Üvd, eisi

ObudaFan # e-mail 2009.12.18. 18:40

Nem nagyon. Főleg, hogy a fizetéssel már gyakorlatilag elismerted a dolgot.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Krisztian155 # e-mail 2009.12.18. 12:49

akkor ez bajos. Azzal lehet érvelni, hogy a náluk lévő fénykép nem megfelelő bizonyíték? Mert ugye olvastam már erről több dolgot, a digit kamera nem hiteles, a rajta lévő dátum se az, rendszám alapján nem lehet minden kétséget kizáróan azonosítani egy autót, alváz- és motorszám meg nincs nekik. De ez járható út egy per esetén? Főleg, hogy 4125 forintot már fizettem, csak most repetázni szeretnének immár 9000 forintot kérnek. az ügyvédi díjjal többet bukok mintha befizetném a bírságot.

végrehajtó1 # e-mail 2009.12.18. 12:06

Mivel az autó nem a neveden van ezért az nincs veszélyben.
A bankszámla végrehajtás alá vonható.(Nyiss más nevére bankszámlát)
De a fizetésedet még végső soron letilthatják.

Ja! És lehet hogy nem 5 év lessz belőle hanem több...

ObudaFan # e-mail 2009.12.18. 12:03

Egy év az elévülés, de azt a felszólító levél már meg is szakította, a perindítás is meg fogja, a per végéig nem folyik, aztán meg a végrehajtási cselekmények szakítják meg.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Krisztian155 # e-mail 2009.12.18. 11:58

Segítséget szeretnék kérni!
Tegnap (12.17) levelet kaptam a Centrumtól, fizetési felszólítás.. 11.20-án nem vettem észre, hogy fizetős helyre álltam, kaptam egy 4125 HUF-os csekket, be is fizettem 5 munkanapon belül, és cska utólag vettem észre, hogy 5 naptári napon belül kellett volna. így most kaptam egy csekket a hátralékról ami még 7500 HUF illetve 2000 HUF ügyviteli és 210 HUF lekérdezési díjat tartalmaz összesen 9710 HUF.
Az autót üzembentartóival vettem, a tulajdonos nem én vagyok, a forgalmiban az én nevem van, a törzskönyben nem. Ugye 5 év az elévülés, én jelen helyzetben nem állok úgy, hogy szponzoráljam a Centrumot. Lakás stb tulajdonom nincs, kérdésem az, hogy bankszámlámat terhelhetik-e, illetve az autót lefoglalhatják-e? mert ha nem, akkor várok 5 évet míg elévül. Tudom, hogy nem korrekt, de az se korrekt, hogy a Centrum már csak a parkolási zónák határain jelzi, a fizető övezet létét, és így nem vettem észre, hogy 3 utcával arrébb ahol automata se tábla nem volt, fizetnem kellett volna. Felvilágosítást, segítséget előre is nagyon köszönöm!

cjlp # e-mail 2009.12.17. 12:53

@végrehajtó1

Nagyon köszönöm az választ. Kellemes, békés, nyugodt ünnepeket mindannyiunknak.

végrehajtó1 # e-mail 2009.12.16. 14:13

Attól hogy a Instrum küldözget neked levelet attól még elévülhet.Függetlenül attól hogy tértisen vagy simán küldi.Az esedékességtől számítva 5 éven belül kell kérnie a végrehajtást. Akkor már a végrehajtórészéről bármely vh cselekmény megszakítja az elévülést.
Tehát a behajtó cég levelei nem szakítják meg az elévülést.

cjlp # e-mail 2009.12.16. 13:56

@végrehatjó1

Köszönöm a választ. Felhívtam telefonálgattam ahogy mondtad, hogy lehet (persze nem a saját nevem mutatkoztam be és a Hodos UI telefonszámán az Intrum Justicia jelentkezett be). Kiváncsi voltam, mert céges névre jött a levél és a céges autót már több mint négy éve eladtam. Kérdésemre, hogy milyen ügyekről van szó az volt a válasz, hogy 2002-2005-ig terjedő időszakra vannak tételek és arra hivatkoznak, hogy 5 év az elévülési határidő és 2006-ban átvettem valamilyen levelet tehát nem évültek el az ügyek. Átolvasva a fórumot és mindenféle cikket arról, hogy milyen ügyeket lehet újra elővenni és milyeneket nem, meg mi a jogi helyzet a parkolási cégekkel és a behajtó cégekkel kicsit összezavarodtam: most van elévülés vagy sem? Van jogalapja, hogy eljárjon az IJ vagy sem? Van okom tartani attól, hogy ezt a 156 ezret ki kell fizetnem? Régebben megőriztema pótdíjbefizetési papírfecniket, de lehet, hogy mára már kidobtam őket...

végrehajtó1 # e-mail 2009.12.16. 08:33

Mit tegyek ilyenkor? Érdemes felhívni őket és megérdeklődni, mi is a helyzet? Vagy ezzel elismerem, hogy megkaptam a levelüket? Jogszerű egy ilyen levelet küldeni, minden információ nélkül egy ilyen felszólítással?

Ha akarsz telefonálgathatsz.Ezzel nem ismersz el semmit sem.Olyan mintha karácsonyi üdvözlőlapot kaptál volna:)

Ha akar valamit az ÜI akkor keresni fog később is .Ráérsz akkor érdeklődni ha tértis levél jön hogy mi ez a tartozás mikori stb...

cjlp # e-mail 2009.12.16. 02:11

Tanácsot kérnék. Ma egy Hodos ÜI-től kaptam egy nem ajánlott küldeményt, hogy 8 napon belül fizessek be egy óriási összeget (156.000) egyébként perre mennek. Nincs benne, hogy mikor, hol történt a parkolási bírságolás, milyen kocsival. Csak egy ilyen tartalmú levél meg egy csekk. Mit tegyek ilyenkor? Érdemes felhívni őket és megérdeklődni, mi is a helyzet? Vagy ezzel elismerem, hogy megkaptam a levelüket? Jogszerű egy ilyen levelet küldeni, minden információ nélkül egy ilyen felszólítással?

Előre is köszönöm a választ.

nandy #   2009.10.29. 10:46

Szotyeee: a behajtó cég nem azonos a végrehajtóval.
Előbbi max. annyit tehet, hogy felszólít a fizetésre. Utóbbi akár be is mehet a lakásodba, foglalhat, letilthat.

De ahhoz, hogy végrehajtó menjen, jogerős bírósági határozat kell...

IndioHU # e-mail 2009.10.29. 10:18

ObudaFan /Lhotse

Köszönöm szépen a válaszokat. Az elévülésre fogok hivatkozni, ami valós tényállásnak tűnik számomra. Gondolom ettől függetlenül a bírón múlik a döntés. Bár a 1988 I.törvény az elévülést meghatározza, megteheti a bíró, hogy ezt figyelmen kívül hagyva mégis mást dönt ?!

üdv,
IndioHU

bubka # e-mail 2009.10.29. 08:41

szép napot!

tegnapi sztori: párom helyi jegyzőtől kapott levelet, 3 napon belül adja le a gépjárművét, lefoglalják (vagymi), merthogy parkolási bírság miatt jogerős bírósági határozat van a kezükben erről.

a probléma csak az, hogy

  • parkolási társaság elfelejtette értesíteni, hogy megbüntették parkolásért, fizesse be
  • bíróság elfelejtette értesíteni, hogy valami folyik ellene, és itt bizony tárgyalás lesz
  • bíróság elfelejtette kipostázni a fenti eljárás eredményeként hozott határozatot (utóbbit egyébként a jegyző sem csatolta, tehát még mindig nem tudjuk, hogy mikor, és miért büntették meg)

szóval kérdezném, hogy ilyenkor mit lehet tenni. ha jól láttam, a bíróság még januárban hozta meg a határozatot, tehát fellebezési idő már gondolom lejárt. ha kaptunk volna valami papírt arról, hogy megbüntették, nyilván befizettük volna, nem várjuk meg, míg idáig fajul a dolog - természetesen ezen a jelenlegi összegen már van perköltség, meg egyéb költség, meg a fene tudja még mi.....

mit tehetünk?

köszi előre is

Szotyee # e-mail 2009.10.28. 22:35

A segítségeteket szeretném kérni.

Kb. 4 évvel ezelőtt megbüntettek, mert nem fizettem a parkolásért.
A felszólítást nem kaptuk meg, mert más címre ment (az volt megjelölve állandó lakcímemnek, de nem tartózkodom ott már jó-pár éve).

Csak ma értesültem róla, hogy az ügy már behajtó cég kezében van, kamattal együtt 44000.-...

Tanácstalan vagyok, hogy mit tegyek, jelenleg nincs miből kifizetnem jelenleg ezt az összeget.

Előre is köszönettel,
üdv.

Lhotse # e-mail 2009.10.28. 22:03

Talán jó leszek Obudafan helyett:

A késedelmi kamat 2006. dec 21-ig követelhető tekintettel arra, hogy az általad idézett jogszabályba a késedelmi kamatra vonatkozó tiltás csak ekkor került be. Tehát mondjuk 2003. november 2-től 2006. december 21-ig érvényesíthető késedelmi kamat utána már nem! Jó hír: így jelenleg már nem nő tovább a kamat, marad fix összeg.

ObudaFan # e-mail 2009.10.28. 16:14

Elévülésre mindenképpen érdemes hivatkozni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/