Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


A lakáshasználót hogyan lehet kitenni / kilakoltatni?

Norbi73 # e-mail 2019.05.12. 19:58

Szomorú örökös

Értem, mit szeretnél közölni, viszont itt pont arról van szó, hogy mivel Magyarország jogállam az Alaptörvény szerint is, intézkedhet-e bárki olyan jogkörben, amire nincs írásbeli felhatalmazása vagy végzése?

Bárki kerülhet hasonló helyzetbe , viszont saját jogai t érvényesítheti bárkivel szemben. Ilyen esetekben a bíróságnak kell döntést hoznia.
Hiába történt meg a kellemetlen eset, emaiatt jogaitól nincs megfpsztva az állampolgár! Vagy tévedek?

Nem ítéletet kell mondani mások felett a kialakult helyzet miatt, hanem tiszteletben kell tartani mindenkinek a jogát és elvárható, hogy vele szemben jogszerú magatartást tanúsítsanak, ne pedig megfélemlítéssel intézkedjenek!

Állítóleg ez egy jogi forüm, de sajnos ahogy észreveszem nem a jogaiban segítik az embereket, hanem elítélik inkább :-(

Senki ne kerüljön még csak hasonló helyzetbe se, mert akkor fogja megtapasztalni, hogy milyen segítségre is számíthat :-(

Szomorú örökös #   2019.05.12. 17:09

Norbi73

A teljes mostani eljárás , amit vele szemben tettek, azt kifogásolta, mivel látszik, hogy teljes erejből törleszti a hátralékait is

Látszik, hogy még mindig nem érted! Az, hogy törleszti a tartozását, az teljesen normális, mert úgyis behajtják rajta, hiszen jogos tartozás. Talán ott kellett volna kezdeni, hogy utólagos panaszkodás helyett inkább nem kell felhalmozni. És ez teljesen független dolog attól, hogy már nincs szerződése a lakás használatára és ki fogják rakni végrehajtási végzéssel, aminek a költsége szintén az övé lesz.

wers #   2019.05.12. 15:13

Norbi73#e-mailJelentem! 2019.05.12. 12:18
Ilyet találtam csak eddig..... blablabla...

Igen, ezen kell rugóznotok. Mondtam már, kezdeményéket, hogy a közgyűlés nálatok tartsa a gyűlésest, teljes testülettel, nemármár valami holmi akárki figyelmeztessen, mikor kell a felmondás szerint kiköltözni. Hamár magatok nem tudjátok elolvasni, értelmezni.

Norbi73 # e-mail 2019.05.12. 12:18

Ilyet találtam csak eddig

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 2013. január 01-i hatályba lépésével a közterület-felügyelő jogosultságai kibővültek.

A közterület-felügyelő által alkalmazható intézkedések:

A közterület-felügyelő hivatalos személy. Jogosult a jogszerű intézkedésével érintett személy személyazonosságát megállapítani, igazoltatni. A közterület-felügyelő felszólítására az állampolgár köteles személyazonosságát igazolni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

További intézkedések:

szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel
közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése
helyszíni bírság kiszabása
a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása
üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása
korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű, ha balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére kerékbilincs alkalmazása
a közúti közlekedésben résztvevő köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja
ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető
a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvétele az eljáró hatóságnak történő átadásig
épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása
tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása

közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

A közterület-felügyelő intézkedése során az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazhatja:

az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert és vegyi eszközt
önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot
az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében kézbilincset

Ezek értelmezése alapján nem intézkedhet, csak közremüködhet pl kilakoltatás esetében

drbjozsef #   2019.05.12. 10:35

Norbi73,

Bármiféle ügyben biztosan nem.
Bizonyos ügyekben nyilván eljárhat a polghiv nevében, ezért van. Az, hogy túlterjeszkedik-e ezen, vagy sem, más kérdés.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Sombokor # e-mail 2019.05.12. 07:22

drbjozsef

Maguk az önkormányzatok használják az "önkormányzati rendészet" kifejezést, és sokszor rá is van írva a közterület felügyelők különféle ruhadarabjaira és a járműveikre. Sőt, olyan is van, hogy csak az van ráírva. Innentől fogva aligha lehet megróni azt, aki önkormányzati rendésznek hívja őket.

Ettől függetlenül persze igazad van, a kérdés megválaszolásához tudni kellene, hogy melyik fajtáról van itt szó. A közterület-felügyelő a legjobb tipp.

drbjozsef #   2019.05.11. 22:20

2012. évi CXX. törvény
3§(2) Az önkormányzati rendészeti szerv tagjaként foglalkoztatható az önkormányzati természetvédelmi őr, a közterület-felügyelő, a mezőőr, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet és a hivatásos halőr.

Szóval a közterület felügyelő valójában.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2019.05.11. 21:36

Biztos, hogy létezik olyan, hogy önkormányzati rendész?

Norbi73 # e-mail 2019.05.11. 19:43

drbjozsef

Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy z önkormányzati rendész eljárhat-e bármiféle ügyben az önkormányzat nevében vagy ő csak egy megbízott személy, akinek hivatalos papírral kell igazolnia a tevékenységét?

drbjozsef #   2019.05.11. 18:01

Norbi,

Mire gondolsz? Az "önkormányzat" egy fogalom. A "rendész" egy személy. Nem lehet azonos.

A köztársasági elnök sem azonos Magyarországgal.
Még a Vogonok sem azonosak a Galaxissal.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Norbi73 # e-mail 2019.05.11. 10:07

Egy - lehet buta - kérdést tennék fel

Az ünkormányzati rendész az egyenétékú az önkormányzattal vagy csak megbízási alapon járhat el az ögyében?

Norbi73 # e-mail 2019.05.10. 19:23

Egy 4 fős család nem tud megélni 120e Ft összjövedelemből közmunkás fizetéssel havonta, főleg nem hátralékot rendezni.
Sajnos hiába van szakmája, nem tud elhelkyezkedni benne, mivel nincs a kzelben olyan munkahely, ami bíztosítná, hogy legalább 2 hetente a csládjával is lehetne, mert ekkor a különélés miatt plusz kersetet fel is éli az ember :-(

Norbi73 # e-mail 2019.05.10. 19:15

wers

Látod azt e figyelted, hogy 2 hónap alatt már 1000 euro ki is fizetett belőle, mert addig nem volt munkahelye sem.
Mivel közmunkából egy ft-ot se fizethetett volna a tartozából

Norbi73 # e-mail 2019.05.10. 19:13

A 480e Ft nem a lakbértartozás, hanem a közüzemi hátralékkal együtt értve volt annyi!

wers #   2019.05.10. 07:49

"valamilyen nagyon komoly indokból”"

480 ezer elég komoly indok tud lenni

wers #   2019.05.10. 07:48

mert kevés ember rendez ki egy 480e ft-os tartozást 3 és fél hónap alatt

Mert többnyire nem halmoznak fel ekkora hátralékot.

Viszont azt nem tudom, hogy az önkormányzati rendészet az eljárhat-e ilyen esetben

Hogy felhívja figyelmet? Kérvényezzétek hogy legközelebb a teljes testület vonuljon ki megbízással a kezében, ne csak három "rendész" (van ilyen az önkormányzatnál?)

Norbi73 # e-mail 2019.05.10. 07:36

Csak az a kb 2 hónap is sokat számít, mivel addigra tud megfelelő lakást is szerezni, illetve a fennmaradó elmaradását is kifizeti, így már a kilakoltatási végzés előtt ki tud költözni a lakásból, mivel tudja hoy arra az önkormányzatnak - "valamilyen nagyon komoly indokból" - szüksége van.
A teljes mostani eljárás , amit vele szemben tettek, azt kifogásolta, mivel látszik, hogy teljes erejből törleszti a hátralékait is, mert kevés ember rendez ki egy 480e ft-os tartozást 3 és fél hónap alatt

Viszont azt nem tudom, hogy az önkormányzati rendészet az eljárhat-e ilyen esetben az önkormányzat nevében - főleg bármiféle megbízás vagy bírósági végzés nélkül, mert úgy gondolom, hogy a rendészet az nem az önkormányzat, hanem egy alárendelst szervezete és csak hivatalos írásos megbízássl képviselheti az önkormányzatot ilyenko
r
Vagy esetleg ezt rosszul értelmezem és az önkormányzat és
a rendészet ugyanazon jogkörrel rendelkezik?

Szomorú örökös #   2019.05.09. 20:42

Grave7

Főleg ha a volt bérlő tudja, hogy ő az aki jogot sért, mert a szabályos felmondás ellenére nem költözött ki.

Főleg hogy mivel nem teljesítette maga részéről a szerződés feltételeit, már gyakorlatilag nincs is szerződése. A „szabályos” kilakoltatása is csak idő kérdése lesz. És nagy valószínűséggel eléggé nehéz lesz neki még akkor is újra kötnie, ha kifizeti az elmaradását maradéktalanul, mert a bankok is csakis megbízható ügyféllel szerződnek, nem hinném, hogy az önkormányzat más kategória lenne.

drbjozsef

Vagyis nyer egy kis időt, de hogy ki fogják tenni végül, az fix. Cserébe fizethet egy valag bírósági és kilakoltatási költséget is majd a végén (hiszen a felmondás jogszerűnek, a ki nem költözése jogszerűtlennek fog bizonyulni).

Ez pontosan így fog történni, de hát érdemes kekeckedni úgy, hogy nincs is már érvényes szerződése a lakás használatára. Úgyhogy az anyagi segítség még jó sokáig maradhat külföldön, hogy ezeket ki tudják csengetni. Sőt még azt is feltételezem, hogy a közmű-szolgáltatásokat is teljesen jogosan és szabályosan korlátozni - természetesen nem megszüntetni - fogja az önkormányzat, amelyhez érvényes határozat is lesz a kezében. (pl. vízkorlátozás)

wers #   2019.05.09. 16:48

a "kilakoltatás"-nak hívott eljárást sérelmezte - azt jogosan is

Tudjuk mi, hogy tényleg hogyan is történt?

Szerintem egyszerűen odamentek a polg.hiv. nevében, és figyelmeztették őket, hogy a felmondás szerinti kiköltözési határidő két nap múlva lejár. (a sorok között gyanítom)

de ők nem akarnak költözni, mindenképpen akarnak olyan jó kis híradóba illő kilakoltatást, mint ami most B.Icukával történt. Gyanítom már most pucolják a hagymát, hogy a kamera előtt jó nagy krokodil könnyeket tudjanak hullatni.

gerbera317 # e-mail 2019.05.09. 16:45

Jón 3 önkormányzati rendész és követeli a bérlőt , hogy azonnal hagyja el az ingatlan, mert felmondták a szerződést.
Na ugye, hogy csak a hatáskörüket lépték túl a rossz hír hozói, egyébként szó sincs végrehajtásról? Mondjuk, a szóbeli közlés nem igazán ideális. Ha komolyan akar valamit az önkormányzat, írásbeli felszólítást küldjön, és lehetőleg valami értelmes emberrel.

drbjozsef #   2019.05.09. 16:25

De ügyvéddel felvértezte magát. Vallon miért?

Ha konkrétan a kérdezőre célzol, akkor ott egy percig sem vitatta a felmondás jogszerűségét, csak a "kilakoltatás"-nak hívott eljárást sérelmezte - azt jogosan is.

Vagyis nyer egy kis időt, de hogy ki fogják tenni végül, az fix. Cserébe fizethet egy valag bírósági és kilakoltatási költséget is majd a végén (hiszen a felmondás jogszerűnek, a ki nem költözése jogszerűtlennek fog bizonyulni). Na ezt a többség inkább nem várja meg, és feltehetőleg grátisz telefonos ügyvédi segítséget sem tud kérni. Ezért megy, ha keménykedik vele az önkormányzati rendész.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers #   2019.05.09. 16:16

Főleg ha a volt bérlő tudja, hogy ő az aki jogot sért, mert a szabályos felmondás ellenére nem költözött ki.

De ügyvéddel felvértezte magát. Vallon miért?

drbjozsef #   2019.05.09. 14:41

Grave7,

No igen, jogos. Akkor inkább 10-ből 9.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Grave7 #   2019.05.09. 14:27

Szerintem 10-ből 7-szer simán be is jöhet nekik, kevesen kutakodják a jogaikat, és nem akarnak balhét.

Főleg ha a volt bérlő tudja, hogy ő az aki jogot sért, mert a szabályos felmondás ellenére nem költözött ki.

drbjozsef #   2019.05.09. 12:02

Már az "önkényes lakásfoglalónál" nyilvánvaló lehetett, hogy full kamu az egész.

De hát megpróbálniuk érdemes.
Szerintem 10-ből 7-szer simán be is jöhet nekik, kevesen kutakodják a jogaikat, és nem akarnak balhét.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.