Használt Autóvásárlás meghatalmazással lehetséges?


wers # 2021.07.01. 17:11

az adásvétel megkötése során

Egészítsétek ki "és az kormányhivatali ügyintézésnél" biztos ami biztos

drbjozsef # 2021.07.01. 16:30

Szerintem nem kell, elég bemutatni a szerződéskor, és utána az ügyintézéskor. De lehet. Ártani nem árt. Szvsz egy másolat is elég. De az eredeti legyen elrakva egy szerződéssel.

Esetleg egy eredeti példány legyen az okmányirodának is. Hátha.

Palada # 2021.07.01. 13:52

a meghatalmazásból egy példányt az eladónak is kell adni?

Palada # 2021.07.01. 11:55

köszönöm szépen a válaszokat.
Ezek alapján tehát akkor egy ilyen dokumentumnak rendben kell lennie okmányirodában is, ez így működni fog?

Cím: meghatalmazás. A szöveg: Alulírott xy (személyi adatok, lakcím, igazolványszám) meghatalmazza vz-t (személyi adatok, lakcím, igazolványszám), hogy az abc123 forgalmi rendszámú opel astra 1.6 típusú személygépkocsit xz magánszemélytől, X m Ft-ért megvásárolja, az adásvétel megkötése során teljes jogkörrel eljárjon.
Az irat végén dátum, meghatalmazó és meghatalmazott aláírása, legalul pedig az "Előttünk mint tanúk előtt" szöveg és két tanú neve, címe, személyi igazolvány száma és aláírása.

A gépjármű adásvételi pedig a meghatalmazó adataival kerül kitöltésre, a meghatalmazott aláírásával.

drbjozsef # 2021.07.01. 11:41

Igen, annak, a Ptk. szerinti hozzátartozók azok, és az egyeneságbeli rokon házastársa az.

wers # 2021.07.01. 10:25

adja magát, hogy apa/fiú, akik azonos lakcímen helyettes átvevőnek számítanak

És anyós/meny? Ők is annak számítanak?

drbjozsef # 2021.07.01. 10:02

Előfordul, igen ritkán, de az okirat szempontjából nem lényeges : az aláírásuk különbözik, vita esetén azonosítható az illető ha szükséges.

(Legfeljebb végrehajtásnál jelenthet ez gondot, de ott is csak a kötözködőknek, hiszen az azonos név adja magát, hogy apa/fiú, akik azonos lakcímen helyettes átvevőnek számítanak, úgyhogy gond esetén ez legyen az ő bajuk)

wers # 2021.07.01. 09:44

Nem tudom, miért kérik a tanuknál a SZIG számot.

Mondjuk nekem kevés adatnak tűnik a név + lakcím. Az lehet két személy is.

drbjozsef # 2021.07.01. 09:24

Így is van.

Tegyük hozzá :

304/2009
1. § E rendelet alkalmazásában:
a)teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat;

Vagyis nem tér el a tanúk tekintetében. Nekik nem kell egyéb adat. A szerződésre SEM, meghatalmazásra sem.

wers # 2021.07.01. 09:08

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

4. § * A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változásáról szóló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

  1. a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;
  2. a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
  3. * a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
drbjozsef # 2021.07.01. 09:02

Bocsánat, ha a szerződésről van szó, ott el tudom képzelni, mert azt jogszabály írja elő a formai követelményeit.
Rákeresek........

drbjozsef # 2021.07.01. 09:02

Fölösleges vitatkozni, ha az ember szeretné minél gyorsabban letudni az ügyét, és nem értetlen alulfizetett enervált ügyintézőkkel vitatkozni.

Ettől függetlenül a törvény az törvény :

Pp.325. §(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha
...

  1. két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - ha törvény eltérően nem rendelkezik - lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni

Ennyi, nem több.

Tudsz olyan törvényről az okmányirodai ügyintézés, esetleg gépjármű adásvétellel kapcsolatosan, amely ettől eltérően rendelkezik?

wers # 2021.07.01. 08:41

... a szerződésen, nem a meghatalmazáson - hogy pontosítsam

wers # 2021.07.01. 08:40

A tanuknál mindig kérték a SZIG-et.

Fölösleges vitatkozni a hivatalban, az ügyintéző csak az ostor vége. Ha kérik akkor kérik. Ebben az esetben biztos.

Volt idő, mikor szerették, ha a vevőnél még a lakcímkártya száma is szerepelt.

drbjozsef # 2021.07.01. 08:07

Vicces, hogy ez a kormányhivatal oldalán van. Egyrészt én is megadnám a meghatalmazó/maghatalmazott esetén a szigszámot, másrészt ugye tudjuk, hogy a tanúkhoz viszont nemhogy nem kell, hanem egyes álláspontok szerint kifejezetten ellenjavallt.

Tanúnak olvasható név, lakcím, aláírás.

Tudom, a több általában ártani nem árt, de itt felesleges.

wers # 2021.07.01. 07:10

Érdekes, ezen a meghatalmazáson csak a tanuknál kéri a SZIG számot. Szerintem érdemes oda is beírni, mivel a tulajdonjog változásinak az kötelező eleme.

wers # 2021.07.01. 07:06

Hivatali ügyintézésnél a tulajdonjog átruházási szerződésen is és a meghatalmazáson is szerepelnie kell minden aláíró igazolvány típusának + számának is.

https://www.kormanyhivatal.hu/…3%A9hez.docx!DocumentBrowse

remélem jól linkeltem

drbjozsef # 2021.07.01. 04:50

Szerződést kötni meghatalmazással úgy lehet, ha a meghatalmazás maga is azoknak a formai követelményeknek felel meg, mint amelyek magára a szerződésre vannak előírva.

Mivel autót venni/eladni teljes bizonyító erejű magánokirattal lehet, ezért a meghatalmazásnak is legalább olyannak kell lennie.

Vagyis meghatalmazás, benne a meghatalmazó és a meghatalmazott minden személyes adata ami az adásvételibe is kellene , mire szól a meghatalmazás, mindketten és két tanú (név, lakcím, aláírás) is aláírja. Mintát hirtelen én se találtam, de nincs rá szükség. Gondolom, az ügyintézést is intéznéd, úgyhogy legyen az is benne.

Az adásvételit édesapád adataival kell kitölteni, de neked kell aláírni.

Palada # 2021.06.30. 23:20

Üdvözletem.
Édesapám nevére szeretnék venni egy autót, ő nem lenne jelen az adásvételi aláírásakor egészségügyi okok miatt, ezért megbízást adna nekem, hogy helyette az ő nevére megvegyem az autót.
Ez lehetséges?
Hol találok hozzá formanyomtatványt?
Amit találtam eddig az mind átírásról, eredetvizsgáról stb szólt, és nem arról hogy eleve a használt autót magát is meghatalmazással venné meg az ember.
Köszönöm a segítséget.