Gyámsági jog


Melcsang # 2020.10.19. 19:47

Tisztelt Rigoz!

Köszönöm a tájékoztatást.

Nem tudtam nem észrevenni az elítélő hangnemet, amit nem tudok hova tenni.
Egyrészt, nem gondolom, hogy a fórumozók közül bárki olyan helyzetben lenne, hogy joga lenne engem vagy a családomat elítélni, főleg, hogy nem is ismernek. Másrészt, ha már személyeskedünk, akkor szeretném megjegyezni, hogy valóban nem találom megfelelőnek a sérült rokonunk jelenlegi ellátását. Mint megtudtam Öntől, tudok tenni ez ellen. Ez az egyetlen lényeges információ, amit kaptam, ezért hálás vagyok.
Végezetül, a jelenlegi körülményeit nem tatom megfelelőnek, de amikor azt mondom, hogy a család sem feltétlenül alkalmas az ápolására, akkor az azt jelenti, hogy választhatunk: vagy egy 30 négyzetméteres, szobakonyhás lakásba megy, ahol sógornőmék élnek egy kicsi babával hármasban, vagy fel a 4. emeletre, ahol nincs lift, 40 négyzetméteres lakás, és hárman lakjuk. Szerintem egy szellemileg sérült és mozgásában korlátozott félig vak embernek egyik megoldás sem ideális. Persze javítson ki, ha tévedek. Bár, a megütött hangneme alapján inkább ne tegye.
És hogy arra utaljon, hogy csak meg akarunk szabadulni tőle és lakóotthonba "dugni" őt, ez egyenesen felháborító. Nem arról van szó, hogy én szeretnék a gondnoka, vagy gyámja, vagy nem is tudom, mi a megfelelő szó, lenni. Nem akarom elvenni ezt az apósomtól. Csak szeretnénk jobb körülményeket biztosítani neki, és nem tudom, hogyan.
A szándékelőadás pedig, amit oly szépen megfogalmazott, hogy nem fér össze a gondnokolt érdekével, teljes mértékben egy alaptalan, előítéletekre alapozott, szubjektív véleményre alapozott. A sajátjára. De mint mondtam, nem célom, hogy gondnoka, gyámja, vagy nem tudom, mi a jó szó, legyek.
Szakszerű ápolást szeretnénk, ha kapna. Ezt tőlünk nem tudja megkapni, mivel nem vagyunk erre szakosodott szakemberek. Nem tudom, ebben mi a bírálandó.Nem tudom, milyen lehetőségeink vannak, esetleg ápolónők; nem tudom, merre tovább. Ebben nem tudott segíteni, de nem gond. Utánajárok máshol.

Valóban összekevertem fogalmakat, de ha tisztában lennék a kérdéskörrel, akkor eszembe sem jutott volna egy fórumon érdeklődni, hanem akkor tudnám a kérdéseimre a választ.

Alapvetően pozitívnak tartom a fórumot, így a jövőben majd nem az itteni válaszok alapján fogom megítélni azt.

Köszönettel:
Melcsang

rigoz # 2020.10.19. 05:24

A lényegre tapintottál, KBS! :)

Kovács_Béla_Sándor # 2020.10.19. 05:09

Gondonokság az, és olyan jogviszony, amelyben a jogutódlás kizárt. Egyébként is csúnyán kevered a gondnokságot a gondozással.

rigoz # 2020.10.19. 05:08
  • A gondnok a gondnokolt érdekével összhangban köteles eljárni
rigoz # 2020.10.19. 05:07
  • gyámhatóságként a gondnokolt lakóhelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatal Gyámügyi Osztálya jár el.
rigoz # 2020.10.19. 05:07

A gondnoki tisztség (nem gyámgyság, gyámja a kiskorúaknak van, sic!) nem örökölhető. Ha a gondnokkal szemben felmentésre okot adó körülmény - alkalmatlanná válás, elhalálozás stb. - merül fel, a gyámhatóság rendel ki új gondnokot. Ha úgy érzik, hogy a gjelenlegi gondnok a feladatai ellátására alkalmatlan, éljenek bejelentéssel a gyámhatóság felé. Gyámhatóságként a gondnokolt lakóhelye szerint illetékes Szeretném figyelmeztetni, hogy a gondnokság alá helyezett gondnoka a gondnok érdekével összhangban köteles eljárni. Nem lehet tehát a godnokoltat gondnoki "jogkörben" eljárva, e joggal visszaélve egy otthonba dugni. Egyébként is érvényesen - alakilag - ezt csak cselekvőképességében teljesen vagy a tartózkodási hely megválasztásához fűződő jogok gyakorlásában (is) korlátozott gondnokolt esetében lehet megtenni. Az a gondnok, aki a gondnokolt sérelmére, jogkörét túllépve vagy jogával visszaélve valósít meg valamely cselekményt, kártérítési, személyiségi jogsérelem okozásával összefüggő és büntetőjogi jogkövetkezmény terheli! A gyámhatóság pedig köteles azonnali hatállyal felmenteni. A elírtak alapján kétséges, hogy a kérdező egyáltalán megfelelne-e gondnoknak, hiszen már olyan szándékelőadást tett itt, ami kétséges, hogy a gondnokolt érdekével összeférhető lenne.

Hogy a gondnokság mit takar adott esetben, az a jogerős ítélet tartalmának a függvénye.

gerbera317 # 2020.10.18. 21:13

Az apósod (aki a férjed apja) és a férjed nagybátyja egész' véletlenül nem testvérek?

Melcsang # 2020.10.18. 19:23

Kedves Fórumozók!

A segítségüket szeretném kérni egy olyan kérdésben amiben egyelőre nincs sok tapasztalatom.
Férjem nagybátyja szellemileg sérült és mozgáskorlátozott. Jelenleg apósommal él együtt és apósom viseli gondját. Hivatalosan ő a gyámja férjem nagybátyjának.
Sajnos apósom mostanában egyre inkább nincs mások ápolására alkalmas állapotban, így azon dolgozunk, hogy végre férjem nagybátyja a megfelelő ápolást megkaphassa egy lakóotthonban.
A kérdésem valójában ettől független: apósommal ha bármi történne, a gyámság egyenes ágon öröklődne? Férjemnek vagy egy testvére is, ők ketten az örökösök.
A gyámság, az pontosan mit takar? Ha a lakóotthon nem lenne járható út, akkor nekünk kellene gondját viselnünk, ám sem mi, sem a sógornőmék nincsenek olyan körülmények között, hogy bármelyikünkhöz tudjon költözni.
Mik a lehetőségeink?
Szeretném előre tudni, hogy előre fel tudjunk készülni .

Bármi segítséget megköszönve:
Melinda

Julianna49 # 2014.02.13. 18:33

Egyedülálló nagynéninket több hónapos kórház után két hónapja Idős Otthonban tudtuk elhelyezni.A kórházban is hetente rendszeresen látogattuk hónapokig. Nem volt kérdés, hogy miből az útiköltség, vagy a vitt dolgok.Ekkor egyik unokatestvérünk elvállalta az ideiglenes gondnokságot, mi támogattuk ebben, ami a gyámságon felvett jegyzőkönyvben le van írva.
A gondnoki határozatot követően azonnal kivette a néni számlájáról az öt hónap alatt összegyűlt nyugdíját.kb 600 eFt-ot.Attól kezdve semmi rálátást nem hagy felénk, teljesen kizár bennünket az anyagi felvilágosításból. Addig négyen intéztünk minden hivatalos dolgot.Sürgősen leadta az Önkormányzatnak a lakását, itt már nem kellett vele mennünk intézkedni.
Az Idős Otthon kifizetése után 63 ezer Ft marad meg a nagynénink nyugdíjából havonta . Gondnoka állítja, hogy a gyámhivatal felé csak a nagyobb dolgokat kell számlával igazolnia. Kérdésem az lenne, hogy a gyámság azt jelenti, hogy arra költi a fennmaradt összeget, amire ő akarja? A néni az otthonban teljes ellátást kap, tehát az élelemre nem lehet havi 63 ezer ft-ot elszámolnia. Mellesleg (remélem minnél később) valamikor mi leszünk az örökösök.

ObudaFan # 2014.02.02. 13:50

Szerintem igen.

Pisti76 # 2014.02.02. 13:13

Tudomásom szerint semmilyen kizáró ok nincs ellene érvénybe.
Ő kérvényezte a gyámsági jogot.

Az árvaellátásra mint 16. életévét betöltött személy, de nappali tagozaton tanul és nem töltötte még be a 25. életévét.

1. A gyámság esetleges megítélése után is jogosult marad ő is az árvaellátásra?

A válaszukat előre is köszönöm!

ObudaFan # 2014.02.02. 10:55

Hacsak valamilyen kizáró ok nincs vele szemben és vállalja, akkor esélyes, hogy lehet a gyámja.

Pisti76 # 2014.02.01. 17:57

Nálunk unokaöcsém van ilyen helyzetbe. A nővérem (kb. 1,5 éve) és a sógorom (január elején) is elhaláloztak. A legidősebb fiuk 24 éves lesz idén augusztusba. A három kisebb gyerek: 17, 14 és 10 évesek lesznek idén.

Az unokaöcsém ugyan még tanul, azaz jogosult árvaellátásra. Az iskola mellett dolgozik.
Barátnőjével
(akivel 5 éve vannak együtt) tavaly júliusba közös albérletbe költözött. (A sógorom valamint a lány szüleinek beleegyezésével.) A lány is tanul és dolgozik.

Sajnos a sógorom január eleji halála miatt a három kisebbre is figyelemmel hazaköltözött. (Egyébként az állandó lakcíme a szülői ház címe maradt mind a két fiatalnak.)

  1. Kérvényezheti-e az öccsei felett a gyámságot?
  2. Van-e arra esély, hogy meg is kapja ezt a jogot (és kötelezettséget)?
  3. Járhat-e hátránnyal, hogy az utolsó majd' félévben nem otthon élt?
  4. Az unokaöcsém jogosultsága akkor is megmaradna az árvaellátásra, ha megkapná a testvérei felett a gyámságot?

A megtisztelő segítségét előre is köszönöm!

Zsolt94 # 2014.01.29. 20:29

Becsületre méltó egy 23-24 éves fiataltól, hogy szülei halála esetén kész akár gyámságot is vállalna kisebb testvérei felett.

Nálunk volt egy ilyen eset. Kb. 4 éve 3 hónap alatt elhunyt az édesanyám bátyja és felesége. Öt gyerekük volt. A legidősebb 21 éves volt ekkor. A többi gyerek 15, 13, 10 és 6 évesek voltak akkor.

A gyerekek felett a legidősebb lány kapta meg a gyámságot, miután a rokonságból egyéb okok miatt senki nem vállalta. A testvérek ragaszkodtak egymáshoz.
A gyámhatóság a kisebb gyerekek érdekeit több oldalról vizsgálta akkor és mindent mérlegelve adta meg a gyámságot az unokanővérem a négy kisebb testvére felett.

Egy ilyen tragédia esetén nem illendő talán pénzzel kapcsolatos kérdést feltenni, de még is felmerül két kérdés.

Egyetértek a felvezető mondattal.

Egyébként a kérdés jogos.

2010-ben ha jól tudom úgy működött, hogy 6-16 éves kor között alanyi jogon járt az árvaellátás, míg 16-25 éves kor között csak nappali tagozatos oktatásban részesül.

A jelenlegi helyzettel nem vagyok tisztában.

1., Amennyiben egy nagykorú árvasági ellátásra jogosult vállal gyámságot fiatalabb árvasági ellátásra jogosult felett és a gyámsági jogot meg is kapja, a nagykorú továbbra is jogosult az árvasági ellátásra?

Együtt laktok?

2., Miért fontos, hogy együtt lakik-e fiatalabb testvéreivel? Milyen hátránnyal járna, ha 23 évesen külön -saját- háztartásban élne?

Részvétem a kérdezőnek (Zsolt23) és a válaszolónak (Norbi90) és családjaiknak!

MKrisz92 # 2014.01.28. 22:04

Részvétem a kérdezőnek és a családjának!

Egy ilyen tragédia esetén nem illendő talán pénzzel kapcsolatos kérdést feltenni, de még is felmerül két kérdés.

1. Hány éves korig is jár az árvaellátás? (Amennyiben jól tudom, akkor 16 éves korig, de amennyiben nappali tagozaton tanul akár 25. életévének betöltéséig is járhat.)

2. Amennyiben egy nagykorú árvasági ellátásra jogosult vállal gyámságot fiatalabb árvasági ellátásra jogosult felett és a gyámsági jogot meg is kapja, a nagykorú továbbra is jogosult az árvasági ellátásra?

Norbi90 # 2014.01.28. 21:49

Én egy 24 éves fiatal vagyok, aki hasonló helyzetbe került mint a kérdező. Sajnos kb. 2 éve elhunyt édesanyám és kb. 2 hete elhunyt édesapám is. Közben elhaláloztak az apai nagyszüleim illetve az anyai nagypapám és édesapám húga is. Hat kisebb testvérem maradt így teljesen árván. A testvéreim 5, 7, 10, 12, 14 és 17 évesek. A 7 illetve a 14 éves sajnos születése óta szívbeteg.

A rokonságban (szülők testvérei) senki nem vállalná a gyámságot sem.

Mivel én is tanulok még, de tanulmányaim folytatása mellett immáron 7. éve dolgozok.
Most már több mint 5 éve van egy barátnőm, akit tavaly nyáron (az édesapám illetve az ő szüleinek beleegyezésével) el is jegyeztem. A tragédiát követően természetesen a nyárra tervezett esküvőt közös megegyezéssel határozatlan időre elhalasztottuk.

Együtt laktok?

Hivatalosan természetesen igen.
De a tragédiát megelőzően 1 hetet itthon, 1 hetet a barátnőmnél töltöttem.

Én azt nem szeretném, hogy elválasszanak a testvéreimtől, hiszen nagyon ragaszkodunk egymáshoz.

a, Van-e arra módom és lehetőségem arra, hogy megszerezzem a gyerekek felett a gyámsági jogot?

b, Mint legközelebbi rokon mennyi esélyem van arra, hogy megkapjam a gyámsági jogot?

Norbi90 # 2014.01.28. 16:32

Én egy 24 éves fiatal vagyok, aki a kérdezőhöz hasonló helyzetbe kerültem. Édesanyám kb. 2 éve, míg édesapám kb. 2 hete hunyt el.
Nálunk talán azért is nehezebb mert a rokonságban senki más nem tudja vállalni.
A (néhai) édesapám sógora a nagynéném halála óta egyedül neveli a három félárva gyereket.
Több rokonom: (néhai) édesapám bátyjáék, (néhai) édesanyám nővéréék és öccséék is külföldön élnek. Sajnos az édesanyám szülei elhaláloztak, ahogyan sajnos apai nagymama is elhunyt. Ezek után, mivel nem akarunk (úgy mondva) elválni egymástól, így felmerült annak lehetősége annak, hogy esetleg én vállalhatnám a gyámságot a 6 fiatalabb testvérem felett. (A testvéreim: 5, 7, 10, 12, 14 és 17 évesek.) A testvérek közül két (7 és 14 éves) testvérem sajnos születése óta szívbetegségben szenved.

Én is tanulok, de immáron 7. éve dolgozok. Barátnőmmel kb. 4 éve vagyunk együtt. Nyár végén volt az eljegyzésünk. Az esküvőnk nyáron lett volna, de a tragédia következtében természetesen határozatlan időre elhalasztottuk.

A 17 éves öcsém is immáron kb. 1 éve dolgozik.

Együtt laktok?

Részben igen. Részben nem. Hivatalosan igen. De egy hetet otthon, egy hetet a barátnőmnél töltöttem.

a; Van-e rá esélyem, hogy megkapjam a gyámsági jogot a 6 testvérem felett?

Zsolt23 # 2014.01.28. 10:41

Együtt laktok? Ha igen, és vállalod a gyámságot, simán.

Egyháztartásban élünk!

Remélem igazad van, mert nem szeretném ha el lennénk illetve lennének szakítva egymástól.

pazs # 2014.01.28. 08:53

Együtt laktok? Ha igen, és vállalod a gyámságot, simán.

Zsolt23 # 2014.01.27. 22:30

Jó napot kívánok!

Tisztelt Ügyvédek! Tisztelt Fórumozók!

Én egy 23 éves fiatal vagyok, aki sajnos olyan helyzetbe került, hogy mind a két szülője elhalálozott. Így sajnálatos módon árván maradt 5 kisebb testvérem. A kisebb testvéreim: 4, 7, 10, 13 és 16 évesek. Az egyik nagyszülők hál' istennek még élnek, viszont sajnálatos módon súlyos betegek.

  • Én magam mind az mellett, hogy tanulok, (hiszen sikeres érettségi után) immáron idén végzek a második szakmámmal. Mindezeken felül immáron 5. éve dolgozok. -
  1. Ezek után merült fel bennem, hogy van-e mód és lehetőség arra, hogy az 5 fiatalabb testvérem felett legalább a gyámságot megkapjam?
  2. Amennyiben van rá mód. Önök szerint milyen eséllyel kaphatnám meg e jogot a testvéreim felett?

A megtisztelő segítségüket előre is köszönöm!