Forgalomból kivont autó


osztap # 2024.04.19. 13:12

papinianus88 - Köszönöm! Valóban, úgy gondoltam, hogy az "őrzés vagy tárolás" azt jelenti, hogy az 104. § szerint az adós őrzi, mert zárgondnokot a vh. csak a 106. § szerinti esetekben rendel ki, tehát főszabály szerint nem.

papinianus88 # 2024.04.19. 09:18

osztap:

A Vht. 132/B. § (1) bekezdése valóban azt írja elő, hogy értékesíti, amennyiben az ott rögzített feltételek fennállnak. Akkor kötelező. Amennyiben nem állnak fenn, akkor nem rögzíti a jogalkotó a tételes jogi rendelkezések között, ezért írtam, hogy értékesítheti, azaz van mérlegelési joga megválasztani az árverés formáját. A Nagykommentár is rögzíti, hogy van kötelező (pl. üzletrész) és olyan esetkör, ami lehetővé teszi az elektronikus értékesítést.

ha viszont az ingóság tárolása egyébként biztosított, nem szükséges sem kérelem az e-árveréshez, sem pedig becsérték-értékhatár elérés

Az indokolás ezt a részét máshogy értelmezed szerintem. A miniszteri indokolásban a tárolás egyébként biztosított nem azt takarja, hogy az adósnál van, hanem azt, hogy zárgondnok őrzi, vagy kisebb ingónál saját irodájában, elzárva a végrehajtó őrizetében van. A végrehajtó által biztosított őrizet, ebből következően az ingóság átadása is biztosított. Elektronikus árverést nem foganatosíthat úgy a végrehajtó, hogy nem tudja átadni az ingóságot. Márpedig, ha az adósnál van, az minden, csak nem biztosított. Az indokolásban pedig az szerepel.

Ezért írtam azt, hogy van mérlegelése a végrehajtónak, mivel nem tartozik az "értékesíti" hatálya alá, ha valamelyik feltétel hiányzik, de az előző hozzászólásomban valóban pontatlan voltam, csak a végrehajtást kérő kérelmére hivatkoztam, ami nem minden esetkörben feltétel.

A Vht. 124. § (5) bekezdés is rendelkezik a gépjármű hagyományos árverésen történő értékesítésének speciális szabályáról.
A 103. § (5) bekezdése alapján lefoglalt gépjármű vételárát csak olyan összegre lehet leszállítani, amelyből a végrehajtás előrelátható költségei és az adósnak a 170/A. § (1) bekezdése alapján járó összeg fedezhető.

Relevanciája amúgy valóban nincs a kérdező szempontjából, esetleg az árverezők hagyományos árverésen kevésbé érdeklődők, ezért jobb esélyei vannak egy ismerősnek.

U.i.: Amúgy nem kedvelem, ha a gépjárművet hagyományos árverésen értékesítik, de vannak végrehajtást kérők is akik kifejezetten ezt kérik, hiszen a zárgondnoki díj, az őrzés biztosítása, szállítás díja olyan mértékű, hogy ha leszállításra kerül az ingóságra tehető vételi ajánlat összege, gyakorlatilag nincs mit felosztani... Ez az adósnak is rossz, a végrehajtást kérőknek, végrehajtónak. A tárolási/szállítási költség hiányában nyilván mindenkinek kedvezőbb, az adóst nem terheli ez a költség, a végrehajtást kérők és a végrehajtó részesülnek a befolyt összegből.

osztap # 2024.04.19. 07:44

papinianus88,

Ahogy olvasom a 132/B. § (1) szövegét ("értékesíti", nem "értékesítheti") és a miniszteri indokolást, nem látom, hogy a végrehajtónak miért lenne diszkrecionális jogköre - szerintem pont az a jogalkotói cél, hogy minél több ingóárverést betereljenek az elektronikus csatornába. Mindenesetre a kérdezőnek alapvetően mindegy, hogy milyen formában, csak legyen árverés.

Az indokolás: „A törvény a kényszerértékesítés sikerességének garanciáját jelentő, elektronikus ajánlattétellel megvalósuló nyilvánosságot és átláthatóságot a lehető legszélesebb körben célozza biztosítani, ennek érdekében jelentősen bővíti azon esetek körét, amikor az ingók elektronikus árverése kötelező a hagyományos árverést felváltva. A hatályos szabályok alapján három együttes feltétele van az elektronikus árverés tartásának: a végrehajtást kérő erre irányuló kérelme, az ingóság minimális becsértéke (100 ezer Ft), és a szállítás, őrzés megoldottsága. A törvény értelmében a végrehajtást kérő kérelme már csak akkor szükséges az elektronikus árveréshez, ha maga intézkedik a 100 ezer Ft-ot elérő becsértékű ingóság őrzési, tárolási költségeinek előlegezése iránt, ha viszont az ingóság tárolása egyébként biztosított, nem szükséges sem kérelem az e-árveréshez, sem pedig becsérték-értékhatár elérés

(A minimális becsérték azóta 50 ezerre csökkent.)

papinianus88 # 2024.04.19. 06:23

osztap: Biztosan. A Vht. 132/B. § a)- b)-t nem szedheted külön. A 3 konjunktív együttes feltételnek fennállnia: 1. Végrehajtást kérő kérelme 2. 50 ezer forint becsértéket meghaladja 3. az általad hivatkozott az ingóságot, ha annak őrzése vagy tárolása egyébként biztosított. /Nagykommentár/. Amennyiben nem együttesen kellene vizsgálni, akkor a hagyományos árverés lényegében kiüresedne. Amennyiben nem kéri kifejezetten az elektronikus árverést a végrehajtást kérő a végrehajtónak van diszkrecionális jogköre.

osztap # 2024.04.18. 14:04

papinianus88,

Biztosan csinálhat a végrehajtó hagyományos árverést? A Vht. 132/B § (1) b) alapján azt gondolnám, hogy kötelező az elektronikus árverés, ellenben nem kell a kocsit sehová sem szállítani, hiszen őrzése biztosított: a kérdező őrzi.

papinianus88 # 2024.04.18. 10:58

nyuszi:

Én a helyed a hagyományos ingóárverést jelezném az eljáró végrehajtónak. Mostanság a gyakorlati állásfoglalás alapján egyre inkább presszionálják. Több szempontból is előnyös neked:

  1. Vht. 119. § d) pontja alapján az árverést az adós lakásán is le lehet folytatni. Ez az adósnak előnyös, mivel ha a végrehajtó elszállíttatja, vagy zárgondnokot jelöl ki, annak díja van. A zárgondnok díját a végrehajtó állapítja meg, de általában szerződésben rögzítik ezt. 40-70 ezer forinttal számolhatunk, nem elhanyagolható, és ez az adós tartozását növeli. Nyilván emiatt is célszerű a hagyományos árverés.
  2. Vht. 124. § (3) ha a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, azt fokozatosan lejjebb kell szállítani a becsérték 1%-áig. Szóval ott személyesen le lehet csapni.
  3. A hagyományos árverés is közzétételre kerül elektorinkusan, azonban az árverezőknek személyesen meg kell jelenniük. Nyilván kevesebb érdeklődőre számíthatnak.
  4. Ki kell fizetni a vételárat és a Vht. 127. § (1) alapján az árverésen eladott ingóságon az árverési vevő a vételár kifizetésével tulajdonjogot szerez.
  5. osztap említette, hogy barát, rokon stb., akiben megbízol megveheti és akkor nem kell tartani utóbb semmitől. A lényeg, hogy így nem lehet belőle problémád. A többi macera (árverésen kívüli vétel 95%-ban nem járulnak hozzá a végrehajtást kérők, főleg ha a követelés mértéke magas, a "csakazértse"-elv alapján)

Ne legyél Nyuszi ;)

osztap # 2024.04.17. 15:26

Azt mondta azt csinálok vele amit akarok
Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy menj a fenébe. Igazából szerette volna a figyelmed felhívni a Vht. 104. §-ra, különösen a (3)-ra, azaz anyagi és büntetőjogi (!) felelősségedre:
104. § (1) A lefoglalt ingóságot – ha a törvény másképpen nem rendelkezik – az adós őrizetében kell hagyni.
(2) Az adós a lefoglalt ingóságot – az elhasználható dolog kivételével – használhatja, de csak rendeltetésének megfelelően és az állag sérelme nélkül.
(3) A lefoglalt ingóságon elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az adós a lefoglalt ingóságot köteles gondosan megőrizni. A lefoglalt ingóság elhasználása, elzálogosítása, elidegenítése, megsemmisítése vagy a végrehajtás alól más módon való elvonása a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekmény.

Mit érdemes tenni: Ha nyitott volt az árverésre, akkor kérd, hogy írja ki, és egy barátod vegye meg ott 1%-on, ha más nem árverez. Akkor tiszta lesz a helyzet, Te meg mentesülsz az őrzési kötelezettség alól.

Nyuszi # 2024.04.17. 14:44

Sikerült beszélni vele. Azt mondta azt csinálok vele amit akarok, ha gondolom ki tűz rá egy árverést és majd meglátjuk mi lesz, vagy vki ha gondolja kiválthatja mármint megveheti ha a végrehajtás kérő elfogadja a fel ajánlott összeget. Vagy állatoknak fekvő hely stb. De egyébként meg ne legyen semmi a nevünkön, se autó se más vagyon, erre figyeljünk. Normális volt most nagyon.

drbjozsef # 2024.03.19. 06:16

Nyuszi,

Pedig a foglalással kapcsolatban csakis a végrehajtó az illetékes.
Jellemzően személyesen lehet elérni bármit is - bár estedben nemigen hinném, hogy van bármi elérhető azon kívül, hogy megfizetitek a hátralékot + a vh összes díját, és akkor feloldja a foglalást.

Nyuszi # 2024.03.19. 05:30

Köszönöm. Próbáltam felvenni velük a kapcsolatot, de nem igazán válaszoltak eddig. De akkor tovább próbálkozom.

Majordomus # 2024.03.18. 21:40

Esetleg kiengedheti a végrehajtásból ha kifizetitek a fennmaradó összeget.

foglaltnick # 2024.03.18. 21:10

Legegyszerűbb ha megkérdezed a vegrehajtót mik a tervei vele.

Nyuszi # 2024.03.18. 10:07

Szép napot mindenkinek. Azt szeretném kérdezni, hogy van egy autó amit lefoglalt és kivont a forgalomból a végrehajtó, de még nálunk van. Viszont az ingatlan végrehajtás már megtörtént, az ingatlant el árverezték, már lassan egy éve, új az ingatlan tulajdonosa, de az autó még mindig ott áll az udvaron. ( Családon belül maradt az ingatlan). A kérdésem, ilyenkor meddig kell tárolni az autót, vissza lehet kapni esetleg, vagy ilyenkor mi van. Az összes tartozás nincs kiegyenlitve még maradt fent. Az autó értéke pár százezer ft, de viszont jó lenne ha tudnánk használni. Az autó már 2020- ban kivonták. Köszönöm szépen előre is.