Nem megalapozott az az alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány, amely kifogásolta, hogy a Fővárosi Közgyűlés a törvényes határidőig, 2000. március 1-jéig nem alkotta meg a türelmi zónák kijelölésének részletes szabályairól szóló önkormányzati rendeletét – tartalmazza az Alkotmánybíróság határozata, amelyről a testület szerdán közleményben tájékoztatta az MTI-t. A közlemény szerint alkotmányellenesség esetén az Alkotmánybíróság eljárását bárki indítványozhatja, az önkormányzat törvénysértése kapcsán viszont az eljárás kezdeményezője egyedül a közigazgatási hivatal vezetője lehet. A közigazgatási hivatal vezetőjét indítványozási jog illeti meg az Alkotmánybíróságnál akkor is, ha rendeletalkotási kötelezettségét mulasztja el az önkormányzat, a jelen esetben azonban a közigazgatási hivatal vezetője nem kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladat elmulasztását eredményezte, de ez nem idézte elő a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való alkotmányban biztosított jog sérelmét. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a prostitúció (szexuális szolgáltatás) a hatályos jogi szabályozás alapján legálisan vállalkozási formában végezhető, e téren tehát a prostitúció, mint foglalkozás – a jogszabályokban meglévő korlátozásokkal – szabadon választható. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor emlékeztet egy korábbi határozatára, amely szerint a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való alapjog nem alanyi jogot garantál meghatározott foglalkozás folytatásához, tevékenység végzéséhez. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a foglalkozás (vállalkozás) részét képező ajánlattételi hely kijelölése és a prostitúció gyakorlása között nincs tartalmi összefüggés, ezért a testület az önkormányzati rendelet megalkotásának elmulasztása miatt az alkotmányellenesség megállapítása iránt benyújtott indítványt elutasította. – A Fővárosi Önkormányzat örömmel üdvözli az Alkotmánybíróság határozatát, amely kimondja: a főváros nem követett el alkotmánysértést azzal, hogy nem alkotott rendeletet a türelmi zónák kijelöléséről – tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal sajtóirodája az MTI-t szerdán.Az Alkotmánybíróság szerdai határozata szerint nem megalapozott az az alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány, amely kifogásolta, hogy a Fővárosi Közgyűlés a törvényes határidőig, március 1-ig nem alkotta meg a türelmi zónák kijelölésének részletes szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. Szolnoki Andrea főpolgármester-helyettes közleménye szerint az Alkotmánybíróság határozatát figyelembe véve a törvényalkotónak ismételten el kell gondolkodnia a törvény végrehajthatóságán.- A főváros fontosnak tartja a prostitúció problémájának kezelését, ugyanakkor ennél is fontosabb, hogy azt az alkotmányos demokrácia keretei között rendezzük. A jelenlegi törvény erre nem ad módot, ugyanis annak végrehajtása a kerületek szuverenitását csorbítaná. A főváros semmiféleképpen nem kíván ráerőltetni egy döntést egyik kerületre sem – emeli ki a főpolgármester-helyettes közlésében. – Mivel a prostitúció problémája a főváros egészét érinti, így kezdeményeztem, hogy a közeljövőben a kerületi önkormányzatok illetékeseinek összehívásával közösen alakítsunk ki álláspontot a jelenlegi jogi szabályozással kapcsolatban – hangsúlyozza Szolnoki Andrea.