Az ORTT Panaszbizottságának eljáró tanácsa a Pannon Rádió 2002. július 4-i műsorára vonatkozó állampolgári panaszt nem tudta érdemben megtárgyalni, mert a műsorszolgáltató, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 49. paragrafus (5) bekezdésével szemben – amely szerint: “A műsorszolgáltató a Panaszbizottság felhívására haladéktalanul a Panaszbizottság rendelkezésére bocsátja a vitatott műsorszámot rögzítő anyagot …” – nem küldte meg a Panaszbizottság számára a kifogásolt műsorszámot tartalmazó kazettát.