Harminc percre fel kell függesztenie műsorszolgáltatási jogának gyakorlását pénteken a tv2-t működtető MTM-SBS Rt-nek; az ORTT a társaság Bazi nagy roma lagzi című műsora miatt hozta meg a határozatot.

Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a médiatörvény azon kitétele miatt marasztalták el a társaságot, amely kimondja: “műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére”.

  • A műsorszám sztereotip formában mutatta be a cigány kisebbséget, az etnikum állandó jellemzőinek számítottak a deviáns viselkedésformák: a prostitúció, a vagyon elleni bűncselekmények, a drogfogyasztás, továbbá a szexuális túlfűtöttség, a restség és a hedonizmus – olvasható a közleményben. Eszerint az ilyen eljárás azért is különösen káros, hiszen “hozzájárulhat a kisebbséggel szemben táplált előítéletek elmélyüléséhez és a diszkrimináció legitimitásának megteremtéséhez”. Az ORTT szerint ezt a lehetséges hatást támasztja alá az a tény is, hogy a tv2 által fő műsoridőben közvetített műsorszámot az AGB Hungary adatai szerint hozzávetőleg 2.739.000 ember nézte. A romákkal szemben táplált előítéletek az ORTT álláspontja szerint olyan gondolati sémákat képviselnek a magyar társadalomban, amelynek gyökerei szinte kitéphetetlenek az emberek tudatából – olvasható a közleményben. A médiahatóság szerint “a kulturális különbségek túlhangsúlyozása téves perspektíva, mivel mellettük eltörpülnek azok a szociális problémák, amik a romákat a társadalmi normákkal ellentétes életvezetési formák kialakítására kényszerítik”.
  • Az eset kapcsán levonható azt a következtetés, miszerint nemcsak a különösen alpári megformálások számítanak sértőnek a minoritások számára, de a humor céltáblájává tevő megnyilatkozások is visszatetszést válthatnak ki nemcsak az érintett kisebbség tagjaiból, hanem a társadalomnak a kisebbségek “fricskázására” érzékeny tagjaiból is – áll a közleményben. Az ORTT szerint bár a műsorszám műfaja paródia volt, az abban közzétett jelenetek vitathatatlanul sértőek voltak a roma kisebbségre nézve, s a “negyvenperces műsorszám alatt fehér hollónak számítottak azok az esetek, amikor nem a kisebbség valamely negatív tulajdonsága volt hivatott megnevettetni a nagyérdeműt”. Az ORTT hangsúlyozza: rendkívül veszélyesnek tartja azt a jelenséget, hogy egy Magyarországon élő kisebbség köré épült, kizárólag negatív sztereotípiákkal operáló műsorszám a humor eszközével élve, burkolt formában fogalmazza meg mondanivalóját a nézők felé, ezzel egyszersmind bagatellizálva az abban megjelenő határozottan sértő tartalmat. A testület véleménye szerint a műsorszolgáltató magatartása oly mértékben sértette a Magyarországon élő roma kisebbség méltóságát, amely azonnali fellépést kíván meg a műsorszolgáltatóval szemben, és az okozott sérelemre való határozott reagálás csak az azonnali végrehajtás elrendelésével érhető el – fogalmaz közleményében a médiahatóság.