Az őssejtek felhasználásáról szóló ideiglenes szabályozást kérték a Fővárosi Bíróságtól a felperesek a hétfőn kezdődött őssejt-perben. A bíró három napon belül dönt, hogy hoz-e ideiglenes szabályozást. A Sejtbank Kft. és a keresetéhez csatlakozott szülők vitatják az Egészségügyi Tudományos Tanács döntését, amely engedélyhez kötötte az újszülöttek köldökzsinórvérének levételét, ezért pert indítottak a tanács és az egészségügyi tárca ellen. A Fővárosi Bíróság a tárgyalást június 9-re halasztotta.

A felperesek azt kérik a Fővárosi Bíróságtól, állapítsa meg, hogy az ETT januári állásfoglalása jogellenes. A tanács szerint ugyanis a köldökzsinórvérben lévő őssejtek felhasználása kutatási stádiumban van, ezért az ezzel kapcsolatos tevékenység nem számít rutineljárásnak. Mivel a tevékenység jelenleg emberen végzett kutatásnak minősül, az egészségügyi törvény és egy szakminiszteri rendelet szerint is külön engedélyhez kötött.

A felperesek hétfőn ismertetett állásfoglalása szerint az ETT januári állásfoglalásával kárveszélyt okozott. A felperesek szerint a tanács állásfoglalása jogszabályba ütköző és olyan helyzetet teremtett, amely miatt anyagi és nem anyagi kár éri azokat a szülőket, akik szeretnék levetetni születendő gyermekeik őssejtjeit, illetve az őssejtek levételével és külföldre juttatásával foglalkozó cégeket is.

A felperesek ezért azt kérték hétfőn a Fővárosi Bíróságtól, hogy hozzon ideiglenes döntést az ügyben. Kérésüket azzal indokolták, hogy ha később a bíróság helyt adna keresetüknek, akkor kárt szenvednek azok, akik a ideiglenes döntés hiányában most nem tudnának vért levetetni születendő gyermekük köldökzsinórjából. A felperesek képviselője erre az esetre kártérítési eljárásokat helyezett kilátásba az egészségügyi tárca és az ETT ellen.

A tárgyalást vezető bíró három napon belül dönt arról, hogy hoz-e ideiglenes döntést. A bíró elutasította a felperesek tanúk meghallgatására vonatkozó kérését. A felperes képviselője hazai és külföldi szakértőket szeretett volna meghallgatni. A tárgyalást június 9-re elnapolták.

A hétfőn kezdődött első hazai őssejt-perben újabb négy szülő is csatlakozott a felperesekhez. Az Egészségügyi Tudományos Tanács januári, őssejtek levételével kapcsolatos állásfoglalása miatt eredetileg a Sejtbank Kft. és egy leendő apa adta be a keresetet a tanács és az egészségügyi tárca ellen. Az apának azóta megszületett a gyermeke.

Az őssejtek tárolásával kapcsolatos szervezést végző Sejtbank Kft. és az öt magánszemély szerint az ETT és a tárca túllépte a hatáskörét, mert olyan tevékenységgel foglalkoznak, amely nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak. Emellett úgy vélik, a döntéssel sérült a beteg törvényben előírt személyes szabadsága és önrendelkezési joga.