Az Alkotmánybíróság folytatja a legfőbb ügyész interpellálhatóságával összefüggő jogszabályok alkotmányosságának vizsgálatára irányuló indítvány tárgyalását . A testület megvitatja a választási eljárásról szóló törvénynek az általános jogorvoslat szabályaival összefüggő rendelkezéseit támadó indítványt.

Egy indítványozó a távhőszolgáltatásról szóló törvénynek a fogyasztás mérésével, illetve az elszámolással és a díjfizetéssel kapcsolatos szabályait kérdőjelezi meg .

Egy másik indítványozó szerint alkotmányellenesek a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a települési önkormányzat kötelező feladatait előíró egyes rendelkezései.

Az alkotmánybírók foglalkoznak a Polgári perrendtartásnak a perújítás eseteit szabályozó rendelkezését kifogásoló indítvánnyal.

A testület elé kerül a választási eljárásról szóló törvénynek a műsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére vonatkozó szabályozását vitató indítvány.

A testület folytatja a kórháztörvény alkotmányosságának vizsgálatát.
Több párt és szakmai szervezet fordult indítvánnyal az Alkotmánybírósághoz az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló törvény alkotmányellenességének megállapítását kérve.

A teljes ülés napirendjén szerepel Mádl Ferenc köztársasági elnök alkotmányértelmezésre irányuló indítványa is. Az államfő a törvényhozási eljárásban betöltött szerepének értelmezését kéri annak kapcsán, hogy az Országgyűlés 2003. június 23-i rendkívüli ülésén változatlan formában fogadta el a kórháztörvényt, amelyet a köztársasági elnök aznap küldött vissza megfontolásra a Parlamentnek.

Az alkotmánybírók megtárgyalják azokat az indítványokat, amelyek szerint alkotmányellenesek az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal kapcsolatos egyes rendelkezései.