Az Európai Parlament képviselői nagy többséggel elutasították a szoftverszabadalmi irányelvtervezetet.

A képviselők 648 nem 14 igen, 18 tartózkodás mellett vetették el a tervezetet. A keddi vitában felszólaló képviselők jelentős része bírálta a Bizottságot és a Tanácsot, amiért nem vették kellő mértékben figyelembe az EP-képviselők álláspontját a jogszabályról.

A sokat vitatott “szoftverszabadalmi irányelv” vitájában a fő törésvonal a kisebb és nagyobb vállalatok között húzódik. Előbbieknek kevesebb lehetőségük van a programok kifejlesztésére, ezért a nyitott forráskódú, mindenki által hozzáférhető szoftverek, azaz a teljesen szabad verseny mellett érvelnek, és azt szeretnék elérni, hogy a szabadalmi védelem csak magára a találmányra terjedjen ki, ne a szoftverrel együtt kezeljék azt. A kisebb cégek – amelyek szerint a döntés fenyegeti az innovációt – attól is tarthatnak, hogy a szabadalmi védelem bejegyeztetése további költségeket ró az amúgy is kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő kisvállalatokra.

A nagyobb információtechnológiai cégek ezzel szemben úgy érvelnek, hogy éppen akkor lesz érdemes befektetni a számítógépes innovációba, ha a szabadalmi védelem kiterjed a szoftverekre is. Ez szerintük védelmet nyújt az elsősorban amerikai versenytársakkal szemben.


A hazai szakmai és civil szervezetek kitörő örömmel fogadták a mai döntést.

A hazai szakmai és civil szervezetek örömmel és elégedettséggel fogadják, hogy az Európai Parlament a mai napon elsöprő többséggel elvetette a szoftverszabadalmi irányelvet és egyértelmű nemet mondott a nem megfelelő törvényjavaslatra és magára a folyamatra is. Az elutasítás egyértelmű válasz volt arra, hogy a brüsszeli Bizottság februárban megtagadta az irányelv jogalkotási folyamatának újraindítását, valamint arra, hogy a Tanács nem volt hajlandó párbeszédbe kezdeni az Európai Parlamenttel.

A mai döntés jelentős győzelem azon hazai szervezetek számára, akik azért küzdöttek, hogy az európai szólásszabadságot, valamint a szabad szoftverek fejlesztését ne veszélyeztessék a szoftverszabadalmak. Ez azt is jelenti, hogy kudarcot vallott az Európai Bizottság azon kísérlete, hogy legalizálja az Európai Szabadalmi Hivatal eddigi amerikai típusú gyakorlatát. A szoftverszabadalmi irányelv mai elutasítása lélegzetvételnyi időt biztosít új kezdeményezések számára, amelyek az elmúlt években megszerzett ismereteken alapulhatnak.

Az európai intézmények számára most már egyértelműen ismertek az összes érintett aggályai. Ugyanakkor az a tény, hogy a Tanács közös álláspontjához 21 módosító indítványt kellett benyújtani, hogy koherens legyen a javaslat, azt jelzi, hogy a beterjesztett szöveg nem érett meg arra, hogy benyújtsák a Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti egyeztetésre. Reméljük, hogy a Bizottság és a Tanács legközelebb figyelembe fogja venni a Parlament által felvetett kifogásokat, hogy a jövőben elkerüljék az ilyen fiaskókat.

A mai eredmény világosan megmutatja, hogy az alapos elemzés, az elkötelezett állampolgárok és a tényszerű információk jelentősebb hatással bírnak, mint az ingyen jégkrém, a jachtokat is igénybe vevő felbérelt lobbisták, a megtévesztő direkt levélkampányok és a munkahelyek külföldre áthelyezésével való fenyegetések. Reméljük, az események ilyetén alakulása hitet ad az embereknek, hogy lehet sikereket elérni az európai döntéshozatali folyamatokban. Bízunk benne, hogy a jövőben a Tanács és a Bizottság is nagyobb hangsúlyt fektet döntéseiben az átláthatóságra, és több lehetőséget biztosít az érintettek számára a döntéshozatali folyamatban való részvételre.

  • Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért (FSF.hu),
  • Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) informatikai szakosztálya,
  • Linux Ipari Szövetség (LIPSZ)
  • Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ),
  • Net-Felhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület (NETÉRT),
  • Zöld Pók Alapítvány (ZPOK),
  • Összefogás a Szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány (FSN.hu)