A “Szólás Szabadsága” című műsor 2005. év augusztus hó 14. napján sugárzott adásában Kulcsár Attila gyanúsított kihallgatásáról készült felvételekkel és a felvételek alapján megfogalmazott észrevételekkel kapcsolatban a Fővárosi Főügyészség álláspontja szerint a kihallgatás egészében, illetve levetített részleteiben is törvényes, szakszerű és eredményes volt.

A kihallgatásról készült felvétel és jegyzőkönyv a hatályos büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően készült. A kihallgatás a törvény által megkívánt valamennyi tartalmi és formai feltételnek eleget tett. Hatályos büntetőeljárási törvényünk lehetővé teszi, hogy a kihallgatás során a gyanúsított a védőjével értekezzen. (Be. 5.§ (3) bek., 184.§ (2) bek., 289.§(3) bek.)

A kihallgatás szakmai szempontok alapján összeállított tematika szerint folyt. Az ügyészség eljáró tagjai a tervezett témakörnek megfelelően előre összeállították a gyanúsítottnak feltett kérdéseket és kigyűjtötték, rendszerezték a gyanúsított elé tárt pénzügyi tranzakciókat. A pénz és tőkepiaci műveleteket tartalmazó táblázatok értelmezésre szorultak, megjelölés nélkül tartalmazták az ügyleteket és gyanúsított ebben a formában hasonló rendszerezéssel még nem találkozhatott.

A kriminalisztikában általános gyakorlat, hogy a beismerő, önmagát és társait is terhelő gyanúsított és az őt kihallgató személyek között együttműködőbb jellegű kapcsolat alakul ki, az ilyen típusú együttműködésre az elhúzódó kihallgatás-sorozat eredményességének előmozdítása érdekében került sor. “Egyébiránt a kihallgatás taktikája mindig egyedi”. (Krimináltaktika tankönyv a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói részére, 133.o.)

A műsorban elhangzottakat – tekintve, hogy az eljárás jelenleg vádemelési szakaszban van – a gondos szakmai döntés befolyásolását célzó megnyilatkozásként értékeljük. A kiragadott részletekre alapítottan az eljáró ügyészekre – és az ügyészség egészére – nézve rágalmazó jellegű, a hatályos törvény ismeretét nélkülöző véleményt megfogalmazó nyilatkozatokat felháborítónak tartjuk és visszautasítjuk.

Az említett ügyben tudatos politikai hátterű támadások érik az ügyészséget. Ennek a támadásnak az eljárás kezdetétől fogva az ügyészség gátat próbál szabni azzal, hogy szakmai kérdésekben a sajtó nyilvánossága előtt nem bocsátkozik vitába az eljárásban részt nem vevő, nem csak szakmai szempontokat mérlegelő vagy figyelembe vevő személyekkel. Az ügyészség szakmailag megalapozott döntéseket hoz, melyeknek nem a nyilvánosság, hanem a bíróságok, illetve a felettes ügyészi szervek előtt kell megállni a helyüket. Ezt a szempontot tartjuk szem előtt, és ugyanezt a hozzáállást várnánk el a közszolgálati televízió vezetőitől is akkor, amikor az egyes műsorok főszerkesztőivel a műsorszolgáltatási alapelvekben megegyeznek.