Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja ismét azt a határozattervezetet, amely – Sólyom László államfő kérésére – a köztársaság elnök állami kitüntetés-adományozási jogkörét értelmezi.

Az alkotmánybírák megvitatják azt az indítványt is, amely a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésének „a fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szerveknél,” szövegrészét támadja.

A testület elé kerül a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (2) bekezdés c) pontja és 48. § (2) bekezdés alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Határozat készül az elektronikus hírközlésről szóló 2003. C. törvény 143. § (1) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Egy indítványozó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. § (1) és (2) bekezdéseinek az alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Kedden tárgyalja a testület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Napirenden szerepel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.