A múlt szerdai plenáris ülésen a parlament állásfoglalást fogadott el a bizottság 2007-es jogalkotási és munkaprogramjáról.

A szöveg szerint 2007 jelentős év lesz Románia és Bulgária csatlakozása, a római szerződések ötvenedik évfordulója és az új pénzügyi programok beindítása miatt is.

A képviselők helyeslik, hogy a bizottság munkaprogramjában a gazdaság korszerűsítésére, a globális versenyképességre és a polgárok jólétének növelésére helyezte a hangsúlyt, és szorosabb kapcsolatot szorgalmaz a polgárokkal.

A parlament felszólítja a Bizottságot, „fejlessze a kutatást, a szakértelmet és az új technológiákat előmozdító kezdeményezéseket”. Az Európai Technológiai Intézet (EIT) felállítása az EP szerint növeli a versenyképességet, ugyanakkor a parlament „ragaszkodik ahhoz, hogy a hetedik kutatási keretprogramra előirányzott alapokból semmilyen forrást ne használjanak fel az EIT tevékenységeihez”.

A képviselők jónak tartják az Erasmus Mundus II programra vonatkozó javaslatot, amely elősegítené a harmadik országokkal való együttműködést a felsőoktatás terén, valamint támogatják az európai űrpolitika kialakítására irányuló kezdeményezést is.

2007 az esélyegyenlőség európai éve lesz, ezért a társadalmi kirekesztés és a szegénység felszámolását, valamint a fogyatékkal élő munkavállalók védelmét kiemelten kezelnék a képviselők.

„A közös bevándorlási, vízum- és menekültpolitikának, valamint a bevándorlók társadalmi beilleszkedésének a 2007-es európai cselekvési program középpontjában kell állnia” – fogalmaz a szöveg. A parlament kiáll a közös vízumpolitika bevezetése mellett. Ehhez létrehoznák a VIS-t (vízuminformációs rendszer). A képviselők azt akarják, hogy a schengeni információs rendszer második generációja mihamarabb működésbe lépjen.

A képviselők szerint erőfeszítéseket kell tenni a biológiai sokféleség védelme és az éghajlati változások megelőzése érdekében, ezért felszólítják a bizottságot, „támogassa az unió szerepvállalását a Kiotó utáni politikák kialakításában”. Ugyanakkor a parlament sajnálja, hogy a biológiai sokféleség védelme és megőrzése nem szerepel az EU 2007-es prioritásai között.

„A szomszédsági politika kétoldalú és adminisztratív vagy bürokratikus kapcsolatokra korlátozódhat” – figyelmeztet a parlament, és sürgeti a bizottságot, hogy „dolgozzon ki éves jelentést a megállapodások emberi jogi és demokratikus záradékainak teljesítéséről”. Az EP emlékeztet, hogy az Oroszországgal kötött partnerségi és együttműködési megállapodás 2007-ben lejár, és felszólítja a bizottságot, „a kapcsolatok középpontjába a jövőben a demokráciát, az emberi jogok és a véleménynyilvánítás szabadságát helyezze”.

Az európai biztonsági és védelmi politika terén a parlament erősebb felügyeleti jogot kér, és úgy véli, hogy „a döntéseket megelőzően tájékoztatásra és vitákra van szükség, hogy a parlamentek kifejezhessék véleményüket”.

Az EP nehezményezi, hogy a parlamenti szakbizottságok kérése ellenére számos téma, például az áruk kereskedelmének kölcsönös elismerése, az európai részvénytársaságok statútumának felülvizsgálata, a mikrohitelek kidolgozása nem szerepelnek a 2007-es munkaprogramban.