Az Alkotmánybíróság 2007. január 22-én tartott teljes ülésén a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény által módosított egyes rendelkezései alkotmányellenességét vizsgálta.

Az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt, amely a biztosítási adókedvezmény igénybevétele feltételeinek az adóalanyok számára kedvezőtlen megváltoztatását kifogásolta.

A határozat szerint az a korlátozás, amelynek értelmében az adókedvezményt 2007. január 1-jét követően csak az a személy veheti igénybe teljes egészében, akinek az éves összjövedelme a 3 400 000 forintot nem haladja meg, nem alkotmányellenes.
Az Alkotmánybíróság — korábbi gyakorlatának megfelelően — megerősítette: valamely adókedvezmény megváltoztatása egyik adóévről a másikra általában nem sérti a jogbiztonságot.

Az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt is, amely a kamatadó megváltozott szabályait kifogásolta.
A határozat szerint a kamat mint tőkejövedelem adóztatása az Alkotmány közteherviselési kötelezettséget kimondó szabályával összhangban van, és nem állapítható meg az sem, hogy az adó 20 százalékos mértéke aránytalanul nagy elvonást eredményezne az adóalanyoknál.

Az Alkotmánybíróság nem találta alkotmányellenesnek a kamatadóra vonatkozó új rendelkezéseket hatályba léptető szabályokat sem. A döntés rámutatott arra, hogy a törvény értelmében a 2006. szeptember 1-jén hatályba lépett módosítás előtt megvásárolt értékpapírok, vagy e határidő előtt indított betétlekötések alapján számított kamatjövedelemre az új szabályozás még nem alkalmazható, ezért visszaható hatályú jogalkotásról sincs szó.