Sólyom László köztársasági elnök véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt.

Sólyom László az Alkotmány 26. § (4) bekezdése alapján véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt, mivel álláspontja szerint a törvénnyel kihirdetett megállapodás egyes rendelkezései, valamint a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat ellentétesek a büntetőjog törvényességének elvével.

A törvény egy, az Európai Unió közreműködésével létrejött nemzetközi megállapodás megkötésére hatalmazza fel a köztársasági elnököt. A megállapodás bűncselekmények elkövetőinek átadását teszi lehetővé egyebek mellett Magyarország és Izland, illetve Norvégia között, a büntetőjogi felelősségre vonás céljából. A megállapodásnak a köztársasági elnök által kifogásolt szabályai és a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat akkor is előírják a magyar hatóságoknak az érintettek átadását, ha az elkövetett cselekmény a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

Az Alkotmány értelmében senkit sem lehet büntetőjogi felelősségre vonni olyan cselekmény miatt, ami az elkövetése időpontjában a magyar jog szerint nem bűncselekmény. Az államfő véleménye szerint ezzel az alkotmányi garanciával ellentétes, ha a magyar hatóságok olyan cselekmények elkövetőit is kötelesek átadni egy másik államnak, melyek a magyar jog szerint nem valósítanak meg bűncselekményt.