Az unió intézményrendszerének megreformálására összehívott kormányközi konferenciára készülve fogalmazta meg véleményét az EP. A képviselők általánosságban üdvözlik a reformterveket, nem értenek egyet viszont az uniós szimbólumok elhagyásával és azzal, hogy egyes tagállamok kimaradhatnak az alapjogi chartából. Az EP új alapszerződést akar a 2009-es európai választás előtt.

„Az Európai Tanács megállapodott, hogy kormányközi konferenciát hív össze, amelynek célja, hogy az alkotmányszerződésbe foglalt újításokat a hatályban lévő szerződések módosításaivá alakítsa” – emlékeztet a szerdán, 526 igen, 138 nem, 26 tartózkodó szavazattal megszavazott parlamenti jelentés.

A képviselők szerint „ez a mandátum igen pontos, és lehetővé teszi, hogy a konferencia gyorsan megállapodásra jusson a néhány, az alkotmányszerződésben található újítás módosítását illetően, anélkül, hogy azok annak lényegét veszélyeztetnék”.

Szimbólumok és kimaradás

A parlament azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, „hogy a mandátum együtt jár néhány, a 2004-es kormányközi konferencián elfogadott lényeges elem, így az alkotmányszerződés koncepciója, az unió szimbólumai, az unió jogi aktusainak átfogó elnevezése, az uniós jog elsőbbségének egyértelmű kimondása és az EU-t Európa polgárainak és államainak uniójaként meghatározó definíció elvesztésével, illetve más elemek bevezetésének hosszas késedelmével”.

A képviselők hozzáteszik: „a mandátum nem néz szembe megfelelően azokkal az új kihívásokkal, amelyekkel az unió szembesült az alkotmányszerződés aláírása óta eltelt időben”.

A parlament „sajnálatát fejezi ki amiatt, ahogy a mandátum megenged bizonyos változtatásokat az alkotmányszerződéshez képest, ami az unióval szembeni bizalmatlanság látszatát keltik, és rossz jelzéseket ad a közvélemény felé”.

Marad az alkotmány lényege

A jelentés üdvözli, hogy a mandátum „megőrzi az alkotmányszerződés lényegének jelentős részét, azaz az unió jogi személyiségét és a pilléres szerkezet eltörlését, a minősített többségi szavazás kiterjesztését a tanácsi szavazásokon és a Tanács és a parlament együttdöntési eljárásában, a részvételi demokrácia elemeit, az alapjogi charta jogilag kötelező erejét, az unió külső tevékenységei koherenciájának megerősítését, valamint a kiegyensúlyozott intézményi csomagot”.

A képviselők szerint, ha egy vagy több tagállam kivonná magát az alapjogi charta részesei közül, „az drámai visszalépést jelentene és súlyosan csorbítaná az EU legbensőbb azonosságtudatát”.

A 2009-es választások előtt legyen új szerződés

Az EP „felkéri a kormányközi konferenciát, hogy munkáját még 2007 vége előtt fejezze be, azért, hogy az új szerződés már jóval a 2009-es európai parlamenti választások előtt hatályba léphessen”.

A képviselők „örömmel fogadják, hogy az Európai Tanács megállapodott a parlamentnek a kormányközi konferencia minden szintjén történő részvétele módjának megerősítésében”.

Az EP „felszólítja a kormányközi konferenciát, hogy az átláthatóság kedvéért tegye közzé a munkájának eredményét a szerződések egységes szerkezetbe foglalt tervezete formájában”.

Az EP használná a himnuszt és a zászlót

A képviselők tanulmányozni fogják az Európai Parlament „eljárási szabályzata módosításának lehetőségét annak érdekében, hogy az európai alkotmányban szereplő uniós zászló és himnusz hivatalos jelleget kapjon tevékenységeiben és épületeiben”.

Strasbourgról nem dönt a konferencia

Az EP a plenáris szavazáson elutasította azt a módosító indítványt, amely a kormányközi konferencia hatáskörének kiterjesztését kérte volna arra, hogy az dönthessen „az Európai Parlament székhelyének Strasbourgból Brüsszelbe és az Európai Tanács (a csúcstalálkozók) Brüsszelből Strasbourgba történő áthelyezésére.