Zéró toleranciát vezetne be az EP a médiában a nőkkel szembeni szexista sértések ellen, emellett a nők munkaerőpiaci, valamint a politikában, közigazgatásban való egyenlőségének biztosítását várja el a tagállamoktól.

A nők és a férfiak közötti egyenlőségről fogadott el jelentést az EP szeptember 27-én, csütörtökön. A témafelelős a néppárti, finn Piia-Noora Kauppi.

Az EP üdvözli, hogy az Európai Bizottság kiemelten kezeli a nemek közötti fizetéskülönbség, a munka és a család összeegyeztetése, és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos irányelvek kérdését.

A parlament „üdvözli az egyenlőség kultúráját az EU-ban, beleértve a Bizottságnak a nők és férfiak egyenlőségére vonatkozó ütemtervét és a Tanácsnak a férfiak és nők közötti egyenlőségről szóló európai paktumát, és felszólít annak konkrét intézkedésekkel és pénzügyi források elosztásával történő gyakorlati megvalósítására”.

A jelentés felszólítja a tagállamokat, „hogy terjesszenek elő speciális intézkedéseket a nők és a férfiak közötti, a foglalkoztatásnak a – különösen a szülési szabadságból vagy az eltartottak gondozása céljából kivett szabadságból eredő – szakaszos jellege miatti egyenlőtlenségek leküzdése, valamint ezeknek a karrierre, a fizetésekre és a nyugdíjjogosultságokra gyakorolt negatív hatásai csökkentése céljából”.

Az EP arra kéri a Bizottságot, „kifejezetten összpontosítson azon akadályokra, amelyek gátolják a nőket a legjobb állásokhoz való hozzáférésben”, emellett felszólítja a tagállamokat, „vizsgálják meg azokat a helyzeteket, amelyek megakadályozzák, hogy a nők részt vegyenek a politikában és a közigazgatás valamennyi szintjén”.

A parlament küzdene az oktatásban és a médiában „megjelenő nemi sztereotípiák ellen”, és „javasolja a médiában és a kereskedelmi reklámokban tapasztalható, nőkkel szembeni szexista sértések és a nők degradáló ábrázolása elleni zérótolerancia-szemlélet kialakítására irányuló összeurópai intézkedések kidolgozását”.