A származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló irányelv végrehajtására szólítja fel a tagállamokat az EP. A képviselők szerint a romáknak „különös szociális védelemre van szükségük”.

„A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló”, 2000/43/EK irányelv alkalmazásáról fogadott el jelentést (500 igen, 46 nem, 24 tartózkodó vokssal) csütörtökön az Európai Parlament. A jelentéstevő Kathalijne Maria Buitenweg (zöldpárti, holland).

Az EP emlékeztet: az irányelv „minimumszabályokat állapít meg, ezért alapként kell szolgálnia, amelyre egy átfogó megkülönböztetés-ellenes politikát kell felépíteni”.

A parlament „sürgeti a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb hajtsák végre a megkülönböztetés elleni összes közösségi jogszabály átültetését, és hogy minden rendelkezésre álló eszközt, többek között pozitív intézkedést, használjanak fel az egyenlőség gyakorlatban való biztosításához”.

Az EP „úgy véli, hogy a roma közösségnek – más elismert etnikai közösségekkel együtt – különös szociális védelemre van szüksége, különösen a bővítést követően, mivel a kizsákmányolás, a hátrányos megkülönböztetés és a kirekesztés problémái azóta még inkább kiéleződtek”.

A jelentés szerint „létfontosságú, hogy az állami tisztviselők az irányelv céljaira és rendelkezéseire vonatkozó képzésben részesüljenek”.

A képviselők felszólítják „a tagállamokat, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége számára helytálló és megbízható, valamint összehasonlítható információkat és adatokat gyűjtsenek és szolgáltassanak”.

Az EP arra kéri a Bizottságot, „hogy alaposan tanulmányozza az adatgyűjtés kérdésével összefüggő különböző jogi kérdéseket és paramétereket, és terjesszen elő a megkülönböztetés eseteinek hatékonyabb rögzítését szolgáló javaslatokat, beleértve annak biztosítását is, hogy az ilyen adatgyűjtés ne sértse a személyek magánéletének védelmét azáltal, hogy felfedi a személyazonosságot, illetve ne szolgáljon etnikai vagy faji szempontú kiválasztás alapjául”.

Kósáné: az egyenlő bánásmódról szóló irányelv sokat tehet a cigányságért

A vitában Kósáné Kovács Magda (szocialista) azt mondta, „az etnikai, faji származás szerinti megkülönböztetés él, és félő, hogy hosszú ideig élni fog, hiszen Európa egyre színesebb”.

A képviselőnő szerint az etnikai kisebbséghez tartozás leginkább identitásvállalás kérdése. „Nekünk, Kelet-Közép-Európában nincsenek jó tapasztalataink az adatszolgáltatási hajlandóságról, és elérünk odáig, hogy cigány az, akit a környezete annak tekint, és ez leginkább életmód kérdése, nem valódi faji identitásé” – fogalmazott Kósáné, aki szerint „az Alapjogi Ügynökség sokat tud majd tenni a helyzet javításáért”. A politikus úgy vélte, az egyenlő bánásmódról szóló irányelv végrehajtása nagyon sokat tehet azért, „hogy a cigányság ne sodródjon ki Európából”.