A Magyar Szabadalmi Hivatal – összhangban a 2007-2010. évekre szóló középtávú stratégiájával – társadalmi vitát kezdeményez az európai szabadalmak megadásáról szóló Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz (a Londoni Megállapodáshoz) való magyar csatlakozás időzítéséről és egyéb feltételeiről.

Az MSZH ennek érdekében vitairatot dolgozott ki a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról. A vitairatnak a MSZH honlapján való megjelentetésévela hivatal azt kívánja elérni, hogy e fontos témában minél több helyről érkezzen észrevétel.

A vitairat teljes szövege elolvasható az MSZH honlapján.