Szerdától egy hétre közszemlére kell tenni a június 7-ei európai parlamenti választásra (EP) készített névjegyzéket a voksolásra jogosultakról; a települési jegyzőnél lehet a névjegyzékből való kihagyás, vagy éppen az abba való felvétel miatt kifogást benyújtani.

A névjegyzéket április 8-tól április 15-ig kell közszemlére tenni.

A névjegyzék olyan közhitelű nyilvántartás, amely azoknak a magyar és európai uniós állampolgároknak az adatait tartalmazza, akik Magyarországon választójoggal rendelkeznek az Európai Parlament tagjainak választásán.

A névjegyzék segítségével tudják a választási szervek ellenőrizni az urnához járulók választójogosultságát, és az esetleg többször szavazni próbálókat is ennek alapján tudják kiszűrni.

A névjegyzéket a helyi választási iroda vezetője állítja össze a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartása, valamint a szavazati joggal nem rendelkezők nyilvántartása alapján.

Az EP-választáson szavazásra jogosult mintegy 8 millió állampolgárnak április 6. és 10. között kell megkapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést és az ajánlószelvényt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, a szavazás helyét és idejét, továbbá a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat.

Azok a választók, akik nem kapnak a héten értesítőt, a közszemlére tett névjegyzékben ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választók nyilvántartásában, és kifogást terjeszthetnek elő jogosulatlan kihagyás vagy felvétel miatt.

Akik a szavazás napján nem tartózkodnak a lakóhelyükön, de élni kívánnak a szavazás jogával, a választás előtti péntekig – azaz június 5-én 16 óráig – kérhetik a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján. Ajánlott levélben pedig úgy kell kérni az igazolást, hogy az legkésőbb június 2-ig megérkezzen az illetékes választási irodához.

Akik külképviseleteken kívánnak szavazni, személyesen vagy meghatalmazott útján május 22-ig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. Ez ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.

A június 7-ei választás sajátossága, hogy nemcsak a magyar állampolgárok, hanem a Magyarországon lakóhelyet létesített uniós polgárok is szavazhatnak, ha ezt április 30-ig kérik.

A jegyző a névjegyzéket továbbvezeti: leveszi róla azokat, akiknek igazolást adott ki, és akiket a külképviseleti névjegyzékbe felvettek, valamint felveszi azokat az uniós polgárokat, akik jelezték, hogy Magyarországon kívánnak szavazni.

A választáson listát állítani szándékozó pártoknak 20 ezer érvényes ajánlást kell összegyűjteniük. A pártoknak az ajánlószelvények gyűjtését az adatvédelmi biztosnál is be kell jelenteniük, és a törvény tiltja, hogy másolatokat készítsenek az ajánlószelvényekről.

A pártoknak május 8-ig kell benyújtaniuk az ajánlószelvényeket az Országos Választási Bizottsághoz, és addig jelenthetik be a listákat is.