Holnapig lehet betekinteni a június 7-i magyarországi európai parlamenti választásra (EP) készített, közszemlére tett névjegyzékekbe; a választásra jogosultak lajstromából való kihagyás, vagy éppen az abba való jogosulatlan felvétel miatt a települési jegyzőnél nyújtható be kifogás.

A névjegyzék olyan közhitelű nyilvántartás, amely azoknak a magyar és európai uniós állampolgároknak az adatait tartalmazza, akik Magyarországon választójoggal rendelkeznek az Európai Parlament tagjainak választásán.

A névjegyzék segítségével ellenőrizhetik a választási szervek az urnához járulók választójogosultságát, és ennek alapján szűrhetik ki az esetleg többször szavazni próbálókat is.

A névjegyzéket a helyi választási iroda vezetője állítja össze az adott településen élő polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartása, valamint a szavazati joggal nem rendelkezők nyilvántartása alapján.

Az EP-választáson szavazásra jogosult mintegy 8 millió állampolgárnak április 6. és 10. között kellett megkapnia az értesítést a névjegyzékbe való felvételről és az ajánlószelvényt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, a szavazás helyét és idejét, továbbá a szavazással kapcsolatos tudnivalókat.

Azok a választók, akik nem kaptak a múlt héten értesítőt, a közszemlére tett névjegyzékben ellenőrizhetik szerda délutánig, hogy szerepelnek-e a nyilvántartásban, és 16 óráig kifogást terjeszthetnek elő jogosulatlan kihagyás vagy felvétel miatt. Tévesen, így jogosulatlanul szerepelhet a névjegyzékben például olyan személy, akit bíróság tiltott el a közügyek gyakorlásától.

Akik a szavazás napján nem tartózkodnak a lakóhelyükön, de élni kívánnak a szavazás jogával, a választás előtti péntekig – azaz június 5-én 16 óráig – kérhetik a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján. Ajánlott levélben pedig úgy kell kérni az igazolást, hogy az legkésőbb június 2-ig megérkezzen az illetékes választási irodához.

Akik külképviseleteken kívánnak szavazni, személyesen vagy meghatalmazott útján május 22-ig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe.

A június 7-i választás sajátossága, hogy nemcsak a magyar állampolgárok, hanem a Magyarországon lakó uniós polgárok is szavazhatnak, ha ezt április 30-ig kérik.

A választáson listát állítani szándékozó pártoknak 20 ezer érvényes ajánlást kell összegyűjteniük. A pártoknak az ajánlószelvények gyűjtését az adatvédelmi biztosnál is be kell jelenteniük, és a törvény tiltja, hogy másolatokat készítsenek az ajánlószelvényekről. A pártoknak május 8-ig kell benyújtaniuk az ajánlószelvényeket az Országos Választási Bizottsághoz, és addig jelenthetik be a listákat is.