A hatályos jogszabályok szerint nem szoríthatóak háttérbe az Országgyűlés ellenzéki pártjai és a parlamenten kívüli jelölőszervezetek az Európai Parlamenti kampányról való tájékoztatás során. Kiváltképp érvényes ez akkor, amennyiben hírértékkel rendelkező cselekmények fűződnek a megnyilvánulásaikhoz- áll a Független Jogász Fórum állásfoglalásában.

Egyéb szempontokra – így kormányzati, parlamenti eseményekre – hivatkozással nem jogszerű a jelöltek közötti esélyegyenlőség megsértése.

A népfelség elve (népszuverenitás) kizárólag a szabad választások és népszavazások alkalmával nyilvánulhat meg. Ebből következik, hogy kampányidőszakban a tömegközlés aspektusából is legfontosabb esemény a választás. A Független Jogász Fórum felhívja a figyelmet arra, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. §-a értelmében a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.

A műsorszolgáltatásban közzétett műsorszámok összessége, illetőleg ezek bármely tartalom vagy műfaj szerinti csoportja nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek nézeteinek szolgálatában. (4. § (2) bekezdés)

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. §-a a jelöltek és jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét rögzíti.

A Független Jogász Fórum szakmai álláspontja szerint a kormány tevékenységének népszerűsítése a kormánypártok kampányának tekintendő.