Az uniós tagságra áhítozó nyugat-balkáni államok közül eddig egyedül Macedónia teljesíti a vízummentes utazás megadásának feltételeit – derül ki egy – egyelőre még hivatalosan nem publikált, de a tagállamok részére véleményezésre megküldött – európai bizottsági állásfoglalásból. Albánia és Bosznia-Hercegovina egyelőre még csak nem is álmodozhat az uniós vízummentességről.

Az Európai Bizottság hétfőn a tagállamok képviselőinek átnyújtotta öt nyugat-balkáni ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró és Szerbia) vízumliberalizációs útitervével kapcsolatos értékelését. A Bizottság maga nem adott ki érdemi információt a jelentésről, és egy meglehetősen semmitmondó közleményben tudatta, hogy a most felfrissített értékelések további fontos lépést jelentenek abban a „vízumpárbeszédben”, melyet még 2008 elején kezdett a Bizottság az érintett öt országgal. A Bizottság után most a tagállamoknak kell véleményezniük a jelentésben foglaltakat, majd a Tanács hoz végleges döntést arról – várhatóan valamikor 2010 elején –, hogy mely országokkal szemben lehet már feloldani a vízumkényszert.

Egy, a Balkán biztonságával foglalkozó szervezet (European Stability Initiative, ESI) ugyanakkor meglehetősen részletes információkat közölt a bizottsági állásfoglalásról. Eszerint egyedül Macedónia az, amely minden tekintetben teljesíti a vízumkényszer eltörléséhez szükséges feltételeket (Az EU végrehajtó testülete négy szempont alapján értékelt, melyek a következők: dokumentumbiztonság, illegális bevándorlás, közrend és biztonság, külkapcsolatok és alapvető jogok.) Macedónia – a vizsgált országok közül egyedüliként – minden kategória esetében 1-est kapott, ami a legjobb „osztályzat” e tekintetben. Montenegró és Szerbia a dokumentumok biztonsága tekintetében teljesíti vagy általában véve teljesíti a feltételeket (ez az értékelés szempontjából lényegében ugyanabba a kategóriába esik, azaz 1-es értékelést érdemel), a többi csoport esetében pedig a kritériumok többségét vagy nagy többségét teljesíti (ez a bizottsági osztályozás szerint 2-esnek felel meg).

Albánia és Bosznia-Hercegovina ezzel szemben még messze van attól, hogy kényelmesen hátradőlhessen. Az ESI által nyilvánosságra hozott táblázat szerint az első három szempontrendszer egyikének sem tesz eleget (azaz „még nem teljesítette teljes mértékben” a szükséges kritériumokat), a negyedik (külkapcsolatok és alapvető jogok) esetében pedig „jó irányba halad” ahhoz, hogy teljesítse a feltételeket, ám további erőfeszítéseket kell tennie a kisebbségvédelem fokozására és a diszkrimináció elleni küzdelemre. (Az értékelés szempontjából azonban ez a két megfogalmazás ugyanabba a csoportba esik, azaz az érintett két ország 3-ast, a legrosszabb elérhető „jegyet” kapta.)

Az ESI szerint a mostani bizottsági értékelés egyik legnagyobb hiányossága, hogy teljes mértékben kihagyja Koszovót, ami nem csak a koszovóiak, hanem Szerbia és az EU szempontjából is problémás lehet. Összességében a szervezet úgy véli, hogy ha a tagállamok a bizottsági értékelést követik, akkor várható, hogy megajánlják Macedóniának a vízummentességet, Albániától és Bosznia-Hercegovinától pedig megtagadják azt. Montenegró és Szerbia esetében a Bizottságnak és a tagállamoknak azt kell mérlegelniük, hogy az elmúlt hónapok eredményeit értékelendő valamiféleképpen megjutalmazzák-e a két országot, vagy pedig csak akkor „jutalmaznak”, ha mindkét ország teljesíti az összes feltételt. Harmadik lehetőségként felmerülhet az is, hogy még július vége előtt egy újabb értékelést készítenek a két ország felkészültségéről. Mindehhez azonban még meg kell várni a tagállamok véleményét is.