Megjelent a 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról.

A használati minták oltalmára, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára, a találmányok szabadalmi oltalmára, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmára, valamint a formatervezési minták oltalmára vonatkozó kivonatos közlés