Az év végi adózói kötelezettségek közül a legfontosabbakat december 20-ig kell teljesíteni, amely határnap 2009-ben ténylegesen december 21-e, mert december 20-a vasárnapra esik.

Ezen időpontig a legfontosabb adózói kötelezettség egyebek mellett az ún. “feltöltési kötelezettségnek” a rendezése. Eddig az időpontig kell kiszámítani a vállalkozásoknak a tárgyévre várható adókötelezettségeket és ezen időpontig azokat meg is kell fizetniük az adóalanyoknak az állami adóhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság részére.

Ténylegesen a következő adónemekben van feltöltési kötelezettség:

  • társasági adó előlegének feltöltése,
  • különadó előlegének feltöltése,
  • egyszerűsített vállalkozói adó előlegének feltöltése,
  • helyi iparűzési adó és a vállalkozások kommunális adójának feltöltése.

Társasági adóalanyok esetében:

  • társasági adó előlegének feltöltése,
  • különadó előlegének feltöltése,
  • helyi iparűzési adó, kommunális adó feltöltése.

Eva alanyok esetében az egyszerűsített vállalkozói adó előlegének feltöltése (ide tartoznak az eva alany ügyvédi irodák és az eva alany ügyvédek).

A társasági adó tekintetében (ide tartoznak többek között a társasági adóalany ügyvédi irodák is) nem kell e kötelezettséget teljesíteni azon adózóknak, akiknek a megelőző adóévben (ha az rövidebb 12 hónapnál, akkor éves szintre számítva) az árbevétele nem érte el az 50 millió forintot. Amennyiben az adóalanynak az adóévet megelőző évben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladja a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. (most 21.) napjáig ki kell egészítenie a Tao tv. 26. §-ának (10) bekezdése, az Art. 2. számú mellékletének I/3/A/b. pontja, valamint 6. számú mellékletének 2/b. pontja alapján. Az adóalanyoknak az Art. 1. számú melléklete I/B/2/c. pontjának rendelkezése szerint a társasági adóelőleg kiegészítés összegéről a tárgyév december hónapjának 20. (most 21.) napjáig bevallást kell készítenie (még akkor is ha az nulla). 2009-ben ez nem külön bevallás, hanem az ún. “0901 számú” havi bevallás 01. számú lapján van hely a feltöltésre vonatkozó adatközlésre.

A különadó esetén az adóalanyoknak kizárólag fizetési kötelezettségük van december 21-ig, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járulékokról szóló 2006. évi LIX. törvény 6. § (3) bekezdése alapján. A különadó feltöltését továbbra sem kell bevallani, csak megfizetni.

Egyszerűsített vállalkozói adóalanyok esetében, kizárólag fizetési kötelezettségük van az adóalanyoknak a 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.) 12. § (4) bekezdése alapján. Az Eva tv. 12. §-a alapján az adóalanyoknak az adóelőleget december 21. napjáig az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteniük.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatásköröket a főváros tekintetében változatlanul az Adó Ügyosztály gyakorolja, így az adó- és előlegfizetési, valamint a feltöltési kötelezettségeket még a jelenlegi szabályok szerint kell teljesíteni. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XLII. törvény (Art.) alapján iparűzési adó feltöltési kötelezettségüknek 2009. december 21. napjáig eleget kell tennie mindazon adóalanyoknak, akik az Art. 2. számú melléklet II/A/2/c. pontja alapján helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésére kötelezettek. Az iparűzési adó alanyai az ügyvédek és az ügyvédi irodák is. Az eva alany ügyvédek és ügyvédi irodák is kötelezettek iparűzési adó fizetésére. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. §-a szerint az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 39. § (1) bekezdésében vagy a 39/A. §-ban foglaltaktól eltérően – az eva alapjának 50%-ában is megállapíthatja. Ezt viszont az éves adóbevallás alkalmával kell jelezni.

Adóelőleg kiegészítési kötelezettségek(et) az adóalanyoknak az éves várható adókötelezettség(ek) 100%-ára kell teljesíteni! Az Art. vonatkozó rendelkezése alapján mulasztási bírság csak a 90% alatti fizetési teljesítés esetén szabható ki. Mértéke a meg nem fizetett összeg 20%-a.