Újabb helyszín, újabb együttműködő partner. Ez jellemzi a győri büntetés-végrehajtási intézet 2009-ben indult „Megbántam, jóvátenném” címet viselő közösségi börtön projektjét.

A program folytatásaként a börtön önként jelentkező elítéltjeiből kiválasztott 6 fő fogvatartott végzett különböző kerti munkákat a Magyar Máltai Szeretszolgálat Nyugat-dunántúli Régió Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthonában.

A programra a resztoratív elemek mellett a sokszínűség és a rugalmasság jellemző. A település kiváló adottságai segítik elő azt, hogy a börtönlakók jóvátételi programja nem csak egy helyszínhez, egy típusú munkálathoz és egy szűk partneri körhöz kötődik, hanem a folyamatos pozitív visszajelzések hatására egyre többen jelzik igényüket a börtönbüntetésüket töltők segítő, szimbolikus értelemben vett jóvátételi munkájára. Ez a fajta együttműködés a helyi társadalom, a börtön és a börtönlakók számára is előnyős és hosszú távon, források nélkül is fenntartható.

A napközi otthonban végzett kertépítő és- szépítő munkák után a gyors visszacsatolás sem maradt el, hiszen az otthon lakói már a helyszínen kifejezték köszönetüket a fogvatartottaknak.

Kisfilm az Oxygén Televízió “Headline” című napi hírösszefoglaló műsorából (részlet)