A tanulmány bemutatja a fiatalkorúak letartóztatását – beleértve a foganatosítás szabályait is -, mint a legsúlyosabb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést, emellett röviden összefoglalja a törvény által szabályozott egyéb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket – mint esetlegesen szóba jöhető, letartóztatás helyett alkalmazható alternatívákat is – azzal, hogy e tekintetben a törvény fiatalkorúakat érintő speciális, illetve eltérő rendelkezéseire fókuszál.

A Szerző szól a fiatalkorúakat érintő büntetőeljárás kapcsán az életkor jelentőségéről, majd a gyanúsítottak ellen folytatott nyomozások sajátosságairól, beleértve a felderítés, vizsgálat, bizonyítás szabályait és a nyomozás tartamára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A tanulmány a letartóztatás törvényi szabályozásán túlmenően rövid történeti áttekintést is nyújt, és kiemelten foglalkozik konkrét jogesetek bemutatása által is a bűncselekmény különös tárgyi súlyával, mint a letartóztatás fiatalkorúak vonatkozásában érvényesülő speciális feltételével. Bemutatja a letartóztatás tartamára és foganatosítására vonatkozó főbb szabályokat, valamint az EJEB néhány jelentősebb döntését is.

A Szerző bírósági titkár.