Ellenőrizte az Állami Számvevőszék a megváltozott munkaképességűek támogatási rendszerét. A több mint 200 milliárd forint felhasználását érintő ellenőrzés a 2007 és 2011 közötti évekre terjedt ki. Az ÁSZ megállapította, hogy az öt év alatt a támogatási rendszer nem biztosította a megváltozott munkaképességű munkavállalók növekvő részvételét a foglalkoztatásban, valamint nem járult hozzá a források hatékony és eredményes felhasználásához. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 2007-ről 2011-re mintegy 26%-kal csökkent.

Az Állami Számvevőszék első alkalommal ellenőrizte a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatási rendszerét. Az összesen 202 milliárd forint közpénz felhasználását érintő ellenőrzés a 2007 és 2011 közötti évekre terjedt ki. „Már a témaválasztás során figyelembe vettük, hogy egy társadalmi szempontból rendkívül aktuális jelentésről van szó” – hangsúlyozta sajtótájékoztatón Domokos László. Az ÁSZ elnöke kifejtette: az Állami Számvevőszék egyik célkitűzése, hogy olyan területeken végezzen ellenőrzéseket, ahol megoldásra váró, aktuális problémák vannak.

Nem készültek hatástanulmányok és stratégiai tervek, sőt célokat sem határoztak meg

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a támogatási rendszer 2005-ös átalakítását nem alapozta meg hatástanulmány. Emellett számszerűsített célokat is tartalmazó stratégia, valamint rövid- és hosszú távú cselekvési program sem készült. A támogatási rendszer átlátható és összehangolt működését a jogszabályi környezet sem segítette elő – mutat rá a jelentés.

A támogatásra vonatkozó jogszabályok és a támogatási szerződések nem tartalmaztak hatékonysági és eredményességi célkitűzéseket, valamint nem határozták meg a támogatások eredményességének és hatékonyságának mérőszámait sem. A munkáltatók részére folyósított támogatások, a jogszabályok gyakori módosítása következtében, nem voltak kiszámíthatóak, nem tették lehetővé a hosszú távú tervezést – mondta el a sajtótájékoztatón Domokos László.

2006 után nem írtak ki újabb pályázatokat

Az esélyegyenlőség elve nem érvényesült a támogatásokhoz jutás folyamatában – ismertette a jelentés részleteit Holman Magdolna felügyeleti vezető. A költségkompenzációs támogatás és a rehabilitációs költségtámogatás igénylése pályázat alapján történt. Az illetékes minisztériumok (FMM, SZMM) viszont csak a 2005-ben és 2006-ban írtak ki ilyen pályázatot. Ez alapján három éves időtartamra 21 szervezettel védett szervezeti szerződést, 53 szervezettel pedig támogatási szerződést kötöttek – fejtette ki Holman Magdolna.

Pályázati kiírás hiányában a 2006-ot követően újabb szervezetek nem juthattak védett szervezeti szerződéshez – szögezi le a jelentés. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntést megalapozó dokumentumokat és a döntésről szóló határozatokat a minisztérium nem tudta teljes körűen az ÁSZ részére átadni. Így 2005-re és 2006-ra vonatkozóan, a dokumentumok hiányában, nem volt értékelhető a kiválasztás és a bírálat szabályszerűsége – mondta el Holman Magdolna.

Feltétel volt az akkreditáció, ám mégsem volt szükség rá a gyakorlatban

A bértámogatás és a költségkompenzációs támogatás nyújtásának alapfeltétele a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási feltételeit igazoló akkreditációs tanúsítvány volt. Ugyanakkor a kifizetett támogatások 60-70%-ában részesülő – védett szervezeti szerződéssel rendelkező – 21 munkáltatónak a rehabilitációs költségtámogatás igényléséhez nem volt szüksége ilyen akkreditációra – állapította meg az ÁSZ.

Az ellenőrzött időszakban a kedvezményezett munkáltatók számára a gazdálkodással kapcsolatban nem határoztak meg követelményeket. A munkáltatóknak elszámolást csak a támogatások terhére ténylegesen felhasznált költségekről kellett benyújtaniuk. Az egy főre jutó munkáltatói támogatások évenkénti összege támogatás típusonként, költségkompenzációs és rehabilitációs támogatás esetében munkáltatónként is eltérő volt. A támogatásban részesült szervezetek részére az évenként megítélt támogatásokat nem támasztották alá számításokkal.

26%-kal csökkent a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási létszáma

A megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatásának eredményessége a foglalkoztatás tekintetében az ellenőrzött időszakban összességében romlott. A támogatással foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma – a 21 védett szervezet kivételével – folyamatosan csökkent. A helyszínen ellenőrzött 13 védett szervezetnél a megváltozott munkaképességűek létszámának növekedése jellemzően a dolgozók munkaidejének csökkentése mellett valósult meg.

A támogatási rendszer nem biztosította a megváltozott munkaképességű munkavállalók növekvő részvételét a foglalkoztatásban, nem tette érdekelté a foglalkoztatókat a munkavállalók nyílt munkaerő-piacra történő visszavezetésben, illetve nem járult hozzá a források hatékony, eredményes felhasználásához – összegezte a jelentés megállapításait Domokos László. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 2007-ről 2011-re mintegy 26%-kal csökkent – tette hozzá az elnök.

A jogosultatlanul igénybe vett támogatások alig 1,5%-át fizették vissza

Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a támogatások utóellenőrzésével, illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetésével kapcsolatban is. A nem jogszerűen igénybe vett támogatások visszafizetése alacsony hatásfokú volt – állapította meg az ÁSZ. 2007 és 2009 között, a rehabilitációs költségtámogatásból visszakövetelt 1,8 milliárd forintból 22 millió forintot (1,2%), a költségkompenzációs támogatásból 109 millió forintból pedig mintegy 8 millió forintot (7,2%) fizettek vissza.

Az ellenőrzés ideje alatt már történtek lépések a hiányosságok felszámolására

A minisztérium az ÁSZ megállapításai alapján már az ellenőrzés időszaka alatt tett intézkedéseket – mondta el Domokos László. A kormány rendeletet alkotott a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a foglalkoztatáshoz nyújtható költségvetési támogatásokról. A rendelettel megszűntek az esélyegyenlőséggel, a források hatékony, eredményes és átlátható felhasználásával és a pályázati rendszerrel, valamint az akkreditációval kapcsolatban az ellenőrzés során feltárt hiányosságok – hangzott el a sajtótájékoztatón.

A támogatási rendszer felülvizsgálatát javasolta az ÁSZ

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék javasolta az emberi erőforrás miniszternek a támogatási rendszer felülvizsgálatát, a rehabilitációs költségtámogatásra vonatkozó új pályázat kiírását, az ellenőrzés szempontrendszerének bővítését, a jogosulatlanul igénybe vett támogatások nyilvántartásának és visszafizetésének zárt rendszerben történő szabályozását. Az ÁSZ javaslatot tett továbbá az ellenőrzött időszakhoz kapcsolódó hiányosságok felelősségének saját hatáskörben történő kivizsgálására.

Az elkészített jelentés a www.asz.hu oldalon olvasható.