A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felkészült a peres eljárásokra, a jegybank meg van győződve arról, hogy a fogyasztókat és a piac egészének biztonságos működését védő határozatai ki fogják állni a bírósági eljárások próbáját – mondta Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.

Ismertette, hogy a jegybank által a pénzintézetekre kiszabott bírságot négy kivételével valamennyi érintett piaci szereplő a számára nyitva álló határidő lejárta előtt befizette, így a kiszabott bírság több mint 90 százaléka már befolyt.

A Napi Gazdaság kedden, Binder Istvánra hivatkozva közölte: négy kereskedelmi bank és öt takarékszövetkezet nyújtott be keresetet a jegybank által korábban kirótt büntetések ellen, a lap internetes oldala szerint a bankok közül a Raiffeisen, az Erste, az FHB és a DRB Bank fordul bírósághoz.

Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) márciusban összesen mintegy 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki 35 pénzügyi szervezetre, mert véleménye szerint jogszerűtlen módon emelték meg a fogyasztók díjait és költségeit. A jegybank határozataiban megtiltotta az érintett szolgáltatóknak a jogsértés folytatását, a jogtalanul elvont díjtöbbletet – az MNB akkori határozata alapján – április 30-ig vissza kellett volna fizetni az ügyfeleknek, később ezt a határidőt az MNB május 31-re módosította.

Az MNB korábbi közleményében kiemelte: több pénzügyi szolgáltató már megkezdte a jogsértő banki díjemelésekkel elvont pénzek visszatérítését.

Binder István elmondta: az MNB elvárása, hogy minden érintett fogyasztó – ideértve az időközben megszűnt számlák tulajdonosait is – visszakapja a jogsértő, egyoldalú szerződésmódosítással tőle elvont összegeket, ennek technikai lebonyolításának módját a hitelintézet választja meg, melynek részleteiről tájékoztatja a fogyasztókat.

Az MNB a hitelintézetek díjjal kapcsolatos egyoldalú, fogyasztók számára kedvezőtlen szerződésmódosításait a 2012. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan vizsgálta.

Az MNB határozatainak a felülvizsgálatát a hitelintézetek a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérhették. A keresetlevél benyújtásának a határozatok végrehajtására nincs halasztó hatálya, a hitelintézetek azonban a keresetlevélben kérhették a bíróságtól a határozatok, vagy az abban előírt egyes intézkedések – így például a jogtalanul beszedett díjak fogyasztók számára történő visszatérítése – végrehajtásának felfüggesztését – magyarázta a felügyeleti szóvivő.

A végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelemről a bíróság határoz, a végrehajtást azonban a kérelemnek a hatóság tudomására jutásától annak elbírálásáig nem lehet érvényesíteni, az MNB a jogi előírások miatt a bíróság döntéséig nem intézkedik.