Átadták a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet csütörtökön a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az emlékérmet és ösztöndíjat Ganczer Mónika Állampolgárság és államutódlás című pályaművéért vehette át Herczegh Géza özvegyétől.

Kovács Péter egyetemi tanár méltatásában elmondta: a mű témaválasztásának időszerűségét jelzi a nemzetközi jogi környezet változása, valamint a kettős állampolgárság elkerülhetetlenül tömegeket érintő jelenségét immár nem mesterségesen csökkenteni akaró, hanem tudomásul vevő, megértő állami magatartás.

A győztes pályamű feldolgozza az állampolgárság fejlődésének történetét, az állampolgárság fogalmát, az állampolgárság belső jogi szabályozásának nemzetközi jogi kereteit, az államutódlás állampolgárságot érintő hatásának elméleti alapjait, továbbá esettanulmányokat mutat be, így különösen a trianoni béke, a revíziós területgyarapodások, a párizsi békeszerződés, a német újraegyesülés, illetve Csehszlovákia és Jugoszlávia szétválásának problémáját.

Az ünnepélyes átadáson Várady Tibor nemzetközi jogász a nemzeti nyelvek és nemzetközi jogviták témakörében tartott előadást.

Az ünnepségen részt vett Herczegh Géza jogtudós több családtagja, köztük magánemberként Áder János köztársasági elnök, akinek a felesége a díj névadójának lánya.

A Herczegh Géza hozzátartozói által létrehozott alapítvány az emlékérem és ösztöndíj adományozásával elismerni és támogatni kívánja azokat a fiatal kutatókat, akik nemzetközi jogi témakörben elmélyült munkát végeznek.

Herczegh Géza 1928-ban született és 2010-ben hunyt el. 1990-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, 1990-től 1993-ig az Alkotmánybíróság elnökhelyettese. Akkor a hágai Nemzetközi Bíróság tagjává választották, ott 2003-ig tevékenykedett. Fő kutatási területe a nemzetközi jog, illetve annak kapcsolata az alkotmánybíráskodással és az európai közösségi joggal, a nemzetközi bíráskodás, az emberi jogok nemzetközi érvényesülése, a nemzeti kisebbségek védelme, a humanitárius jog nemzetközi fejlődése és a diplomáciatörténet.

A Jogi Fórum Arcképcsarnokából:

A nemzetközi jog tudósa – Arckép Herczegh Géza akadémikus bíróról