Elkezdődtek az új Polgári Perrendtartás kodifikációjával kapcsolatos munkálatok. A kodifikációban az Országos Bírósági Hivatal is részt vesz annak érdekében, hogy a bíróságokat érintően az OBH elnökének stratégiai céljaiban megfogalmazott elvek érvényesülését elősegítő javaslatokat a jogalkotás felé közvetíthesse.

Az előkészítés során merült fel a közigazgatási és munkaügyi perek kapcsán az a prekoncepció, hogy

  • a közigazgatási és munkaügyi ügyszakokban nem jellemző a jogi képviselet, illetve
  • a közigazgatási perekben jellemzően a közigazgatási szerv, a munkaügyi perekben pedig jellemzően a munkavállaló nyer.

Tekintettel arra, hogy a felvetések a bíróságok integritását alapjaiban érintik, mellőzhetetlen volt a bírósági gyakorlat e szempontok szerinti tüzetesebb áttekintése is, előmozdítva ezzel a kodifikáció irányának megalapozását. Ezért az OBH elnöke a pernyertesség és a jogi képviselettel kapcsolatos vizsgálatot rendelt el a 2014. szeptember és október hónapban ítélettel befejezett ügyekre.

A vizsgálat adatainak összesítése alapján megállapítható, hogy az érintett közigazgatási határozatokat támadó keresetek több mint a 30%-ának helyt ad a bíróság és közel 7%-át csak részben utasítja el.

Ez azt jelenti, hogy formai vagy tartalmi hibák, hiányosságok okán az állami hivatalok által hozott és keresettel támadott közigazgatási határozatok közel 40%-a nem teljes körűen megalapozott, így a bíróság a jogkereső felperesek keresetének ad helyt.

A vizsgálattal kapcsolatos részletes adatok, diagramok itt olvashatóak.