Befejezte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzését, a társaság pénzügyi és vagyongazdálkodása, kontrollrendszere, számviteli nyilvántartásai megfeleltek az előírásoknak, hiányosságokat csak a beszámolók közzététele és letétbe helyezése kapcsán tártak fel a számvevők.

Az ÁSZ az eljuttatott tájékoztatása szerint a 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő, témacsoportos ellenőrzésén megállapította: a társaság vagyongazdálkodása során teljesítette a jogszabályi és tulajdonosi elvárásokat, vagyonváltozást eredményező döntései megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. 

A számvevőszéki vizsgálat során megállapították egyebek mellett, hogy a kft. biztosította a tulajdonában levő állami vagyon értékének megőrzését, a saját tulajdonú eszközök értékmegőrzése érdekében 2012-től az elszámolt értékcsökkenést meghaladó összegeket fordított visszapótlásra.

A vizsgálat során fény derült arra is, hogy a társaság eleget tett beszámolási kötelezettségének, de a beszámoló közzététele, illetve a letétbe helyezett beszámoló nem felelt meg a szabályoknak. 2011-ben és 2013-ban nem a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolókat tették közzé, a 2012. és 2014. évi, felügyelőbizottsági határozattal elfogadott beszámoló pedig nem egyezett meg a letétbe helyezett, illetve a jóváhagyásra előterjesztett beszámolóval. A társaság nem tette közzé a honlapján a jogszabályban meghatározott összes adatot – írja az ÁSZ.

Az ellenőrzés megállapította: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a vagyonnal való gazdálkodás feltételeit és a felelős gazdálkodáshoz szükséges kritériumrendszert az előírásoknak megfelelően kialakította.

A hivatal a Főkefe NKft. vezérigazgatójának, valamint az MNV Zrt. vezérigazgatójának fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

A Főkefe 100 százalékos állami tulajdonban lévő társaság, fő tevékenységi területe az élőmunka-igényes termékek (például kefe- és seprűtermékek, kézműves termékek) gyártása. A cég 2011-2014. között nem vett át állami vagyont, feladatait saját tulajdonában lévő eszközökkel látta el. A Főkefe kiemelt feladatának tekinti a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását. A társaság 2014-ben 3992 alkalmazottat foglalkoztatott, 85,9 százalékuk megváltozott munkaképességű munkavállaló volt.

A Főkefe NKft. összes bevétele 2014-ben 5,832 milliárd forint volt, az ellenőrzött időszakban veszteséges vot, 2014-ben 604,3 millió forint negatív eredményt mutatott fel. A negatív saját tőke rendezése érdekében az alapítói jogokat gyakorló MNV Zrt. 2014-ben pótbefizetésekről döntött – áll a tájékoztatásban.