Mi az, ami életünk minőségétől a gazdasági fejlődésig szinte mindenre hat, és szinte mindenki fizeti? A válasz: ez az adó. Az Állam Számvevőszék (ÁSZ) szakértői elemezték a 2010-es évek során fokozatosan bevezetett adópolitikai intézkedéseket, melyek az adórendszer átalakítása nélkül a COVID-19 járvány negatív hatásainak enyhítésében és a gazdaság újraindításában megbízható eszköznek bizonyultak. Felhívták a figyelmet, hogy a fekete foglakoztatás és az eltitkolt jövedelmek eredményes visszaszorítása további lehetőséget ad a munkához kapcsolódó adók mértékének csökkentésére.

Egy modern adórendszerben mind az állam, mind az állampolgárok oldaláról nézve elvárás az adórendszer hatékony működtetése, egyszerűsítése és átláthatóságának növelése. Mindennek részeként történhet meg az adminisztrációs terhek minimalizálása. A 2010-es évektől fokozatosan bevezetett rendszerfejlesztések hatásosságát jelzi az is, hogy

a 38 OECD tagország adórendszereinek versenyképességi listáján Magyarország a 13. pozíciót foglalta el 2021-ben. Ezzel olyan országokat is megelőzött, mint például Ausztria, Németország vagy az Egyesült Királyság.

Az ÁSZ elemzés rámutat, hogy a 2010-es évektől fokozatosan bevezetett adópolitikai intézkedések kedvezően befolyásolták az adóbevételek alakulását. A fogyasztáshoz kapcsolt adók szerepének növelésével, a számlázási és pénzügyi folyamatok átláthatóságának fokozásával az ezekből befolyó bevételek stabil forrást biztosítottak a társasági adó és a munkához kapcsolódó adók mértékének csökkentéséhez. Az adminisztrációs terhek csökkentésével és az adóbeszedés hatékonyságának javulásával jelentős előrelépés történt az adórendszer egyszerűsítése és átláthatóságának növelése terén. Az elemzés kitér arra is, hogy a NAV szolgáltató szerepe erősítésével, az adózókat hatékonyan segítő szolgáltatásainak a bevezetésével az adózás iránti közbizalom, az adómorál is erősödött.

Továbbra is kockázatot jelent ugyanakkor – hívják fel a figyelmet az ÁSZ szakértői – a fekete foglalkoztatás és ezzel együtt az eltitkolt jövedelmek még mindig magas szintje.

Ez tovább erősíti azoknak az adópolitikai megoldásoknak a fenntartását, illetve továbbfejlesztését, amelyek a gazdaság fenntartható kifehérítését szolgálják.

A teljes elemzés ITT érhető el.