Az állami termőföld ötéves eladási tilalma, illetve a földértékesítés helyettesítése sokéves bérbeadással szerepel abban a törvényjavaslatban, amelyet a lengyel kormány ülésén tárgyaltak meg.

A lengyel sajtóban ismertetett törvényjavaslat az egy hektárnál nagyobb telkekre vonatkozik. Kivételt jelentenek többek között a különleges gazdasági övezetekben fekvő földek és azok a telkek, amelyeket a helyi területfelhasználási tervek a földműveléstől eltérő célokra szánják.

A javaslat szerint “az állami föld alapvető használati formája” a sokéves bérbeadás lenne, a bérlő a későbbiekben elővásárlási joggal élhetne.

A magánkézben lévő 1 hektárnál nagyobb termőföldet csak az egyéni gazdálkodók és a földet személyesen művelők vehetnék meg, a társaságok, cégek, illetve a szövetkezetek esetében ez nem volna lehetséges.

A magánföld csak a családi – azaz a 300 hektárral kisebb földdel rendelkező – gazdaságok bővítésére lenne vásárolható. Előírnák azt is, hogy az így megszerzett földet 10 évig ne lehessen bérbe adni, vagy értékesíteni, illetve azt a vevőnek személyesen kell megművelnie. A “személyes művelést” a javaslat úgy határozza meg, hogy a tulajdonosnak a gazdaságból származó bevétele érje el összes bevételeinek legalább a negyedét.

Az új törvényjavaslatról, amely megfigyelők szerint szinte lehetetlenné tenné a spekulatív földvásárlást, januárban a mezőgazdasági szervezetekkel konzultáltak. A földtulajdonosok több kifogást fogalmaztak meg, egyebek között azt, hogy a jogszabály alkotmányellenes lehet, mivel “messzemenően gátolná” a föld értékesítését, így a tulajdonosi jogokat is.

A javaslatot a lengyel parlamentben terjesztik majd elő, ahol a kormányzó Jog és Igazságosság párt abszolút többséggel rendelkezik, így a törvényjavaslat elfogadásának így várhatóan nem lesz akadálya. A jogszabály április 30-án lépne hatályba.

Lengyelországban május 1-jén ér véget a 2004-es EU-csatlakozás óta érvényes átmeneti időszak, amely időszak alatt a külföldiek csak a belügyminisztérium külön engedélyével vásárolhatnak termőföldet.