A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nél a vagyongazdálkodás, valamint a vagyonváltozásról hozott döntések szabályszerűek voltak – közölte az Állami Számvevőszék (ÁSz).

Az Állami Számvevőszék a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2011-2014 közötti vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységét vizsgálta.

Az eszközkezelő 2014 végéig mintegy 52,7 milliárd forint értékben 13 930 ingatlant vásárolt meg, 2013-ban vagyonkezelésbe vette az Ócsán épült 80 lakóingatlant és 2014-ben további 13 tartalékingatlant.

A társaság 2014. december 31-ei mérlegfőösszege 64,3 milliárd forint volt.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az eszközkezelő a tulajdonos előírásainak megfelelően végezte vagyongazdálkodási tevékenységét, kialakította a szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit – a 2011-2012. évekre vonatkozó számlarend kivételével – elkészítette, illetve aktualizálta a gazdálkodáshoz előírt belső szabályzatokat.

Az állami vagyon nyilvántartása szabályszerű volt, megfelelt az MNV Zrt. vagyon-nyilvántartási szabályzatának, a vagyonkezelési szerződéseknek és a vonatkozó kormányrendelet előírásának – közölte az ÁSz.

A számviteli törvény és a leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai ellenére 2014-ben nem történt meg azonban az ingatlanok mennyiségi felvétellel történő leltározása. A törvényi előírások ellenére nem készítették el a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát és az adatok védelmét biztosító szabályzatokat a 2011-2013. évre vonatkozóan, a hiányosságokat 2014-től pótolták – írja közleményében a számvevőszék.

Az ellenőrzés megállapította azt is, hogy az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása összességében szabályszerű volt, 2012-ben azonban a könyvvizsgáló jelentése nélkül döntöttek a beszámoló elfogadásáról, ami nem felelt meg az eszközkezelő alapító okiratában foglaltaknak.

Az ÁSZ a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vezérigazgatójának javaslatot fogalmazott meg az ingatlanok leltározásához kapcsolódóan, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie – közölte az Állami Számvevőszék.