Az Állami Számvevőszék jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve ellenőrizte a 2014. évi általános választásokat követően kiírt, 2014-ben megtartott időközi országgyűlési választások és megismételt önkormányzati szavazások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos pénzeszközök felhasználását. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) összesítő elszámolása alapján az időközi országgyűlési választásra fordított 90,4 millió Ft, illetve a megismételt önkormányzati szavazásokra fordított 12 millió Ft közpénz felhasználása összességében célhoz kötött és szabályszerű volt. A számvevők hiányosságokat főként a kifizetések teljesítése során tártak fel.

Az ellenőrzött időszak az időközi választások kitűzésétől a választásokat követő elszámolási időszak végéig terjedt. Az ellenőrzésben az NVI, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), valamint 12 mintavétellel kiválasztott területi és helyi választási iroda volt érintett. 

Az ÁSZ ellenőrzése szerint a választások pénzügyi tervezése, a választásokra biztosított központi költségvetési források elosztása és az előirányzatok kezelése az előírásoknak megfelelően történt. Az NVI az indokolt, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti, illetve intézményi előirányzat-módosításokat végrehajtotta. Az időközi országgyűlési választásokban résztvevő szervezetek részére – a KEKKH és a KKM kivételével – feladataik ellátásához szükséges fedezetet az NVI biztosította, a területi és helyi választási irodákat megillető támogatáselőleg folyósítása is az előírásokkal összhangban történt. A megismételt önkormányzati szavazások kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a területi és helyi választási irodák részére a jogszabályi előírásnak megfelelően, az elszámolások elfogadását követően, utólag folyósította. A választásokra biztosított költségvetési támogatás alapján indokolt előirányzat-módosításokat az ellenőrzött szervezetek szabályszerűen végrehajtották. A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseknél, szolgáltatásvásárlásoknál az egyedüli érintett NVI a jogszabályi előírásokat betartotta.

Az ellenőrzött szervezetek a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlását meghatározó szabályozással rendelkeztek, hiányosságok egy területi és három helyi választási irodánál voltak. Az időközi választásokhoz kapcsolódó ellenőrzött kiadások esetében a gazdálkodási jogkörök gyakorlása az NVI-nél és a KEKKH-nál megfelelt, a KKM-nél részben felelt meg, a területi és helyi választási irodák közül ötnél összességében megfelelt, háromnál részben, négynél pedig nem felelt meg az előírásoknak.

A pénzeszközöket – a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásánál több választási szervet érintően is feltárt hiányosságok ellenére – célhoz kötötten használták fel. Az ellenőrzött szervezetek az elszámolásokat az előírásoknak megfelelő tartalommal elkészítették, azonban a KEKKH,a KKM és egy helyi választási iroda határidőn túl tett eleget kötelezettségének. A területi választási irodák vezetői a helyi választási irodák elszámolásait szabályszerűen felülvizsgálták, az NVI elnöke döntött a választási irodák elszámolásainak és többletköltség igényeinek elfogadásáról. A területi választási irodák vezetői és tagok személyi juttatásainak kifizetése, a többlettámogatások utalása az elszámolások elfogadását követően, határidőben történt. A megismételt önkormányzati szavazások során egy helyi választási iroda vezetője személyi juttatásának kifizetése, illetve három helyi választási irodánál a tagok juttatásainak kifizetése a jogszabályi előírás ellenére az elszámolások elfogadását, és az NVI elnökének döntését megelőzően történt. A pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának utólagos ellenőrzéséről a választási szervek többsége gondoskodott.