Magyarországon az internet-felhasználók számának ugrásszerű növekedésével egyidejűleg nőtt az online társkereső irodák szolgáltatásait igénybe vevők száma is, azonban a hangzatos ígéretekkel, eredményes statisztikai adatokkal csábító vállalkozások sokszor okoznak a fogyasztóknak utóbb kellemetlen perceket. Gyakran előfordul, hogy az ügyfelek nem azt a szolgáltatást kapják, amire szerződtek, és amiért fizettek (prémium tagság, gyémántcsomag stb.), vagy épp ráfizetnek arra, hogy online szerettek volna ismerkedni (például az automatikus szerződéshosszabbítások esetei).

Az alábbiakban összegyűjtött az Egyesület több olyan jó tanácsot illetve támpontot, amire érdemes odafigyelnie a fogyasztóknak a különböző társközvetítésre szakosodott vállalkozások szolgáltatásainak igénybevételekor, illetve a szerződés megkötésekor.

1.Regisztráció – Általános szerződési feltételek (ÁSZF) automatikus elfogadása – avagy mire is vállalnak a fogyasztók kötelezettséget?

Hiába reklamálnak utóbb a fogyasztók, hogy a szerződés teljes körű teljesítése az iroda részéről nem valósult meg (szerződésszegés), ha a konkrét esetet a vállalkozás – az ügyfél által egyebekben általában a regisztrációkor elfogadott – ÁSZF-ben már szabályozta, csak azt a fogyasztó önhibájából nem ismerte meg, (például mert nem olvasta el a feltételeket, csak automatikusan beikszelte és elfogadta azokat). Épp ezért fontos tudni, hogy a társközvetítő irdák az ÁSZF-ben előre tájékoztatják arról a (leendő) tagokat, hogy pontosan mire is vállalnak kötelezettséget a velük kötött szerződés alapján. (Legyen szó ingyenes tagsággal rendelkező vagy épp fizetési kötelezettségekkel járó tagsággal rendelkező ügyfelek esetéről.) Ha a fogyasztók az ÁSZF-et alaposan áttanulmányozzák, akkor találkozhatnak bizony olyan kikötésekkel is, mint például „az iroda nem tudja garantálni a sikeres társközvetítést… nem felelős azért, ha a szerződés időtartama alatt nem jön létre kapcsolat”. Ezen információk utólagos reklamációk esetén bírnak, illetve bírhatnak jelentőséggel, érdemes tehát időben tájékozódni ezekről. Más a helyzet azonban jogilag akkor, ha az iroda az ügyfeleivel, – általában fizetési kötelezettséggel járó bizonyos tagság keretében – ún. „kapcsolatgaranciáról” szóló megállapodást köt, ekkor ugyanis nem hivatkozhat a vállalkozás panasz esetén az előbbiekre, hiszen ekkor – általában szintén az ÁSZF-ben szabályozott – különleges feltételek vannak érvényben (pl. 6 hónap időtartamra vonatkozó fizetési kötelezettséggel járó tagság esetén legalább 10 kapcsolatfelvétel garantált, stb.).

Automatikus szerződéshosszabbítás, tagság megszüntetése, szerződésbontás

Ha az ügyfél úgy dönt, hogy meg kívánja szüntetni a vállalkozással kötött fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló szerződését, figyeljen arra, hogy ezt mindenképp a vállalkozás által előzőleg meghatározott felmondási határidőben, még a szerződés lejárta előtt tegye meg, különben könnyen azt tapasztalhatja, hogy a cég a szerződést – a mindenkori szerződésben meghatározott összeggel és időtartammal – automatikusan meghosszabbítja. Utóbb tehát hiába reklamál a fogyasztó, a vállalkozás a késedelmesen bejelentett felmondási nyilatkozatra figyelemmel, el fogja azt utasítani, így a meghosszabbított szerződés érvényben marad, valamint annak díját is meg kell fizetnie a fogyasztónak.

3.Felelősség az adatok valótlan tartalmáért, illetve adatvédelem (adatfelhasználás, adattovábbítás)

Hasznos lehet – későbbi félreértések elkerülése végett, illetve a vállalkozás esetleges későbbi eredménytelen felelősségre vonása helyett – körültekintően tájékozódni fenti témakörben is, ugyanis általában a vállalkozások, az ügyfelek által megadott adatok valótlan tartalmaiért felelősséget vagy garanciát egyáltalán nem vállalnak. Példának okáért, ha egy ügyfélnek azért sül el balul a társkeresőről megismert személlyel a találkozója, mert kiderül, hogy semmi nem felel meg a valóságnak az adatlapján előzőleg megadott információkból, akkor hiába reklamál az irodánál, ha az már előre kikötötte (ÁSZF), hogy felelősséget ilyen esetekben nem vállal. Egyebekben a fogyasztók személyes adatainak kezeléséről szóló információkat általában az általuk elfogadott Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza, olvassák tehát végig ennek tartalmát is alaposan, lehetőleg még annak elfogadása előtt. (Különösen figyeljenek arra, hogy saját fénykép közzétételéhez hozzájárulnak-e vagy sem a fogyasztók). Fontos kérdés lehet továbbá az is, hogy jogosult-e a szolgáltatás nyújtója az általa kínált szolgáltatás – részben vagy egészben történő – működésével más szolgáltatót vagy ügynökséget megbízni. Ha nem akarják például a fogyasztók az adatlapjukat és személyes adataikat más vállalkozás honlapján is viszontlátni, figyeljenek az ilyen részletkérdésekre is.

4.Meggondolta magát és mégsem akarja a fizetős szolgáltatást? Van megoldás!

Végezetül ne feledjék a fogyasztók, hogy a társközvetítő irodákkal online megkötött szerződések az úgynevezett távollévők között megkötött szerződések körébe tartoznak, így ezen szerződésekre is érvényes a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. tartalma. A Rendelet szerint pedig a fogyasztó – a szerződés megkötésének napjától számított – 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést, ha a teljesítést a vállalkozás már megkezdte (azaz ha már biztosítja a társkeresést).  

Érdemes tudni ezzel kapcsolatosan, hogy ha a fogyasztó e jogával élni kíván, akkor a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban (legcélszerűbb e-mailben) kell mindenképp eljuttatnia. Vita esetén ugyanis neki kell igazolnia, hogy valóban lemondta a szolgáltatást!