A Jogtudományi Közlöny 1891. évi 26. számában jelent meg a különfélék rovatban a fenti című írás, mely a leendő bírák börtönügyi kiképzését hangsúlyozza.

 “Az északnyugoti Németország börtönegylete a napokban tartott évi gyülést Hamburgban. Első kérdése volt: vajjon a bünügyi biró kiképzése nem terjesztendő-e ki a börtönügyre is? Kimondatott, hogy Baden és Würtemberg példájára a birák a börtönügyben is képeztessenek ki, és kivánatos, hogy az egyetemeken börtönügyi előadások tartassanak és az előkészitő szolgálati idő alatt a biró-kanditátusok a börtönügyi viszonyokkal ismerkedjenek meg. Második kérdés az volt, vajon jogosult-e a hosszu szabadságvesztésbüntetések elleni harcz, mely több országban mutatkozik? Kimondatott, hogy a rövid szabadságvesztés-büntetések tulsulya a mai bünügyi igazságszolgáltatásban természetes jelenség és nincs kapcsolatban a törvény vagy a biró különös enyheségével; a rövid tartamú szabadságvesztés-büntetések elleni támadások alaptalanok, s ezen büntetéseknek másokkal való pótlása nem lehetséges.”