Az Állami Számvevőszék elvégezte az uniós kutatás-fejlesztés és innovációs támogatások megfelelőségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította: az európai uniós forrásból finanszírozott kutatás-fejlesztés és innovációs célú támogatásoknál a hazai intézményrendszer 2014-es átalakítása mellett is biztosított volt a folyamatos feladatellátás. Az irányító szervi feladatok és egy esetben a közreműködő szervezeti feladatok átadás-átvétele nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A támogatások monitoring és értékelési rendszere nem biztosította megfelelően a támogatások szabályszerű és eredményes felhasználását. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság a támogatások szabályszerű és eredményes felhasználására vonatkozó ellenőrzéseit szabályszerűen hajtotta végre. Az integritás szemléletet 2015-ben érvényesítették.

Az uniós kutatás-fejlesztés és innovációs támogatások szabályszerű és a meghatározott célkitűzésekkel összhangban történő felhasználása kiemelt jelentőségű az ország jövőbeli gazdasági teljesítményének alakulása szempontjából. Az Állami Számvevőszék az uniós kutatás-fejlesztés és innovációs források felhasználását nyomonkövető rendszer ellenőrzésével hozzájárul a támogatások szabályszerű és eredményesebb felhasználásához, és ezen keresztül a bruttó hazai termék növekedéséhez.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az uniós forrásból finanszírozott kutatás-fejlesztés és innovációs (K+F+I) célú támogatások szabályszerű és eredményes felhasználása, hasznosulása érdekében a lebonyolításban résztvevő irányító hatóságok és közreműködő szervezetek kialakítottak és működtettek-e ellenőrzési, monitoring és értékelő rendszereket. Az ellenőrzés értékelte továbbá, hogy az intézményrendszer átalakítása szabályszerűen valósult-e meg, biztosította-e a támogatások felhasználása, hasznosulása nyomon követésének folyamatosságát. Az ellenőrzött szervezetek a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, illetve a Pro Regio NKft. voltak.

Az ÁSZ megállapította, hogy az uniós forrásból finanszírozott K+F+I célú támogatások tekintetében a folyamatos feladatellátás a hazai intézményrendszer 2014-es átalakítása mellett is biztosított volt. Az ellenőrzés feltárta ugyanakkor, hogy az irányító szervi feladatok átadás-átvétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg. A közreműködő szervezetek közötti feladat átadás-átvétel két esetben szabályszerűen valósult meg, azonban az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nkft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti átadás-átvételét dokumentumokkal nem támasztották alá.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az uniós forrásból finanszírozott K+F+I támogatások monitoring és értékelési rendszere működésének feltételeit biztosították, azonban nem minden esetben tettek eleget a jogszabályi előírásoknak. A közreműködő szervezetek nyomonkövetési rendszerének kialakítása összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak, azonban működtetésük nem volt megfelelő.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság az ellenőrzéseit a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre. Az uniós forrásból finanszírozott K+F+I támogatások szabályszerű és eredményes felhasználására, hasznosulására vonatkozó ellenőrzési rendszer megfelelően működött.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 2015-ben érvényesítette az integritás szemléletet.

Az ÁSZ jelentésében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium számára fogalmazott meg javaslatot, melyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.