2017. október 20-tól Holman Magdolna lett az Állami Számvevőszék főtitkára. Az ÁSZ új vezetője megbízását Domokos László elnöktől vette át. Holman Magdolna 2003-tól dolgozik az Állami Számvevőszéknél, eddig a tervezési feladatokat irányította és különböző ellenőrzések felügyeletét látta el.

Elek János, az ÁSZ korábbi főtitkára 2017. október 12-i hatállyal nyugdíjba vonult. Domokos László elnök 2017. október 20-i hatállyal nevezte ki Holman Magdolnát főtitkárnak.

Holman Magdolna 1963-ban született Balassagyarmaton. 1985-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) pénzügy szakán. Végzettsége okleveles közgazda. 1994-ben okleveles könyvvizsgáló, 2002-ben pedig jogi szakokleveles közgazdász végzettséget szerzett.

2003-tól dolgozik az Állami Számvevőszéknél. Kezdetben számvevői, majd osztályvezetői, később ellenőrzésvezetői feladatokat látott el. 2015-től – a mai napig – Tervezési vezetőként irányította az ÁSZ tervezési tevékenységét. Irányítása alá tartozott az ellenőrzések végrehajtását biztosító ellenőrzési programok összeállítása. Fontos szerepet töltött be az ellenőrzéseket megalapozó módszertanok elmúlt években lezajlott megújításában, valamint a potenciális ellenőrzötteknek szóló számvevőszéki öntesztek kidolgozásában.

Mindemellett számos ellenőrzés felügyeletét látta el az elmúlt években. Ezek az ellenőrzések az államháztartás mindkét alrendszerének, a központi alrendszer és az önkormányzati alrendszer széles területét érintették.

Holman Magdolna kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkezik a központi költségvetést, az európai uniós források felhasználását és az állami vagyongazdálkodást érintő ellenőrzési területeken. Nevéhez köthető az „ellenőrzők ellenőrzése” program kidolgozása, amelynek keretében az ÁSZ olyan intézményeket vesz górcső alá, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet.

Ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeként az ÁSZ a lehető legnagyobb hatást tudja elérni a közpénzekkel való szabályszerű, felelős és fegyelmezett gazdálkodás előmozdítása érdekében. Az ellenőrző szervezetek működésének szabályszerűségét fejlesztő javaslataival az ÁSZ hozzájárul a többi védelmi vonal erősödéséhez, ezáltal az érintett terület átlátható és elszámoltatható működéséhez. Az „ellenőrzők ellenőrzése” keretében Holman Magdolna az elmúlt években számos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Magyar Államkincstárnál és a Magyar Nemzeti Banknál elvégzett számvevőszéki ellenőrzés végrehajtását irányította.

Holman Magdolna a Magyar Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrök Egyesülete Államháztartás Ellenőrző szakosztályának vezetője és szüneteltető jogállású tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának.

Holman Magdolna 2011-ben megkapta a Gajzágó Salamon díjat, 2012-ben pedig Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje elismerésben részesült.