A csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolt T. Cs. I. és 10 társa ellen indult büntetőügyben az eddig tartott több mint 100 tárgyalási napot követően a 2018. szeptember 3. és december 21. közötti időszakra közel 50 újabb tárgyalási napot tűzött ki a Fővárosi Törvényszék.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény módosult rendelkezései értelmében a büntetőeljárásban nem lehet védő az, aki az ügyben tanúként érintett személy segítőjeként vesz vagy vett részt. A tanú segítője az a személy, aki a tanú érdekében jár(t) el, feladata pedig a tanú jogainak és jogos érdekeinek képviselete, illetve jogai gyakorlásának vagy kötelezettségei teljesítésének elősegítése.

A törvényszék hivatalból észlelte, hogy a büntetőügy három vádlottja esetében védőjük a nyomozás során tanúként kihallgatott személy segítőjeként, tehát a tanú érdekében eljáró ügyvédként vett részt, ennek okán ezen védők büntetőügyből történő kizárásáról határozott.

A bíróság döntése egy védő esetében véglegessé vált, míg két védő fellebbezést terjesztett elő, így esetükben a végleges döntést a Fővárosi Ítélőtábla hozza meg.

Az Ítélőtábla döntését követően e bonyolult pénzügyi és informatikai kérdéseket felvető ügyben a bizonyítási eljárás az ügyészség által 2018 júniusában benyújtott újabb vádirat által érintett vádlottak kihallgatásával, a későbbiekben pedig tanúkihallgatásokkal és szakértői meghallgatással folytatódik.