A bíróságokon a szakvizsgával még nem rendelkező jogászok fogalmazóként, majd a szakvizsgát követően bírósági titkárként szerezhetnek szakmai gyakorlatot. A fogalmazók és a titkárok hatékony képzése kiemelten fontos cél, annak érdekében, hogy utóbb felkészülten, széleskörű szakértelemmel kezdhessék meg bírói pályájukat.

Az Országos Bírósági Hivatal 2017-ben indította el azt a kodifikációs folyamatot, mely a bírósági fogalmazók és titkárok képzési rendszerének megújítását és egységesítését célozta. Az ennek eredményeként született szabályzatok 2020. január 1-jén lépnek hatályba. A fogalmazókra vonatkozó új szabályok elsőként a 2020 első félévében felvételt nyert bírósági fogalmazók esetében lesznek alkalmazandók, míg a már felvételt nyert titkárok részére átmeneti szabályok biztosítják a megfelelő felkészülési időt annak alkalmazására. 

A szabályzatok elfogadtatását széleskörű egyeztetés előzte meg a bírósági szervezetben. A fogalmazói szabályzatot a Kúria, 4 ítélőtábla és 15 törvényszék – több körben – véleményezte. A bírósági titkárokra vonatkozó szabályzat véleményezésében 5 ítélőtábla és 13 törvényszék vett részt.

A  fogalmazókra vonatkozó szabályzatot 2018 februárjában oktatásfelelősök, instruktorok és fogalmazók kiscsoportos munkában, workshop keretében is feldolgozták és megoszthatták véleményüket, javaslataikat.