Az elmúlt éveket jellemző gazdaságstratégiai törekvések övezte folyamatos fejlődés kedvező színteret biztosított a hazai kis- és középvállalkozásoknak. A kkv-k sikere nemzetgazdaságunk sikere is egyben, fejlődésükben nagy segítségül szolgál az intézményi kezességvállalás jogintézménye. De mit is jelent ez?

Az elmúlt években tapasztalható számokban is mérhető gazdasági fejlődés, a GDP növekedése és az innovatív gazdaságkultúra nagymértékben kedvezett a hazai kis- és középvállalkozásoknak, melynek köszönhetően egyre magasabb számban fordultak a bankokhoz beruházási céllal hitelért a kkv szektor szereplői. A pénzügyi vállalatok forrásaihoz való hozzájutás azonban nem kiegyenlített az üzleti életben: a kkv-k oldaláról rendszerint a megfelelő biztosíték hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. A vállalati szektor szereplői számára a hitelfelvétel elősegítésében az intézményi kezességvállalás játszik kulcsszerepet.

Az intézményi kezességvállalás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdítása és ezáltal olyan gazdasági feltételek kialakítása, amelyek hosszú távon, hazai és uniós szinten egyaránt biztosítják a verseny- és foglalkoztatási képesség növekedését, a versenyhátrányok csökkenését, valamint a vállalkozások Európai Unió követelményeihez való felzárkózását. Az intézményi kezességvállalás konstrukciója az elmúlt 5 évben számos kkv-t juttatott már hitelhez, megkönnyítve ezzel a társaság gazdasági felzárkóztatását, valamint piacra jutását.

A Magyar Fejlesztési Bank vállalatcsoportjához tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. közel 3 évtizedes fennállása óta mintegy 6044 milliárd forint összegű bankhitelhez nyújtott kezességvállalást, a szerződéskötések száma pedig évről évre növekvő tendenciát mutat: a kkv szektor szereplőinek beruházásaihoz az elmúlt évben mintegy 1 milliárd forint értékű hitelhez nyújtott biztosítékot a vállalat.

Az állami vállalat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény felhatalmazása alapján a kkv szektor szereplőinek finanszírozását készfizető kezességvállalással segíti elő. A vállalat által nyújtott konstrukció hitelezési biztosítékként szolgál, mely a követelések megtérülésének biztonságát növeli a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára.

A vállalat ún. garanciaképességi vizsgálat keretében végzi el a gazdasági társaságok előzetes minősítését, amely minősítés eredményeként egy kezességvállalási-szándék levelet állít ki számukra, melynek birtokában nagy eséllyel hitelképesnek minősülnek a pénzügyi szolgáltatóknál. A garanciaképességi vizsgálat szerint azon vállalkozások juthatnak az intézményi kezességvállalás keretében hitelhez, amelyek meglévő hitellel nem rendelkeznek, minimum 5 munkavállalót foglalkoztatnak és minimum 10 millió forint értékű éves árbevétellel rendelkeznek.

A vállalat által garantálható hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy hitelkeret-szerződés futamideje legfeljebb 25 év, míg a garanciaszerződés és garancia keretszerződés futamideje legfeljebb 10 év lehet.

Számos tevékenységi kört gyakorló gazdasági társaság számára az állami vállalat nem teszi lehetővé az intézményi kezességvállalás igénybe vételét, mint pl. a fegyver- és lőszergyártás, katonai harcjármű gyártása, a szerencsejáték, fogadás, valamint a pénzügyi közvetítés (biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok) – kivéve, ha a kezességvállalási kérelem olyan ügylet kiváltására irányul, amelyhez a Zrt. készfizető kezessége kapcsolódik, és a kérelem elfogadása esetén a Zrt. kitettsége az adós ügyleteihez kapcsolódóan nem nő.

2020-tól a vállalatok kötvényeihez is kapcsolódhat kezességvállalás további 200 milliárd forint keretösszeggel, valamint 2020-ban 10 milliárd forint tőkeemelés lesz a bővülő aktivitás támogatására.