Az Európai Bíróság friss döntése értelmében az Airbnb nem szabályozható úgy, mint egy internetes szolgáltatást nyújtó ingatlanközvetítő. Az EB egy francia ügyben foglalt állást, melynek tétje az volt, hogy az internetes szállásportál kényszeríthető-e az ingatlanközvetítőkre vonatkozó, szigorú helyi szabályok betartására. A Taylor Wessing Budapest ügyvédi iroda ingatlanjogi szakértői szerint a döntésnek messzemenő következményei lehetnek az Airbnb és más új típusú üzleti modelleket követő, több tagállamban is szolgáltatásokat nyújtó online vállalkozások számára.

Egy francia turisztikai és szállodai szövetséggel folytatott vitában kezdeményezte egy francia bíróság az EB előzetes döntéshozatali eljárását. Az egyik fő kérdés az volt, hogy a franciaországi ingatlanszakmát szabályozó Hoguet nevű francia törvény követelményei, amelyek  megsértése akár büntetőjogi szankciókat is vonhat maga után, alkalmazhatók-e az Európában írországi székhellyel működő Airbnb-re.

Az Európai Bíróság főtanácsnoka már áprilisi, nem kötelező erejű véleményében kifejtette, hogy az Airbnb-t “információs társadalommal összefüggő szolgáltatást” nyújtóként kell kezelni, így a mai döntés semmiképp sem nevezhető váratlannak.

„Az EB mostani ítéletében fontos iránymutatásokat nyújt az Airbnb és az Uber által nyújtotthoz hasonló, elektronikus és nem elektronikus összetevővel is rendelkező vegyes szolgáltatások minősítéséhez. A minősítés kérdése kiemelkedő jelentőségű: az irányadó európai uniós irányelv értelmében „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak” minősülő szolgáltatásoknak a székhelytől eltérő tagállamban (jelen esetben Franciaországban) történő nyújtását ugyanis a befogadó tagállam csak kivételes esetekben, szigorú eljárási szabályoknak megfelelve korlátozhatja, például engedélyezési vagy bejelentési kötelezettség előírásával. Az EB mostani ítéletében úgy találta, hogy – ellentétben az Uber France-üggyel – az Airbnb közvetítői szolgáltatása a cég által nyújtott egyéb szolgáltatásokkal (pl. biztosítás, minősítési rendszer, stb.) együtt  sem minősül olyan átfogó szolgáltatás szerves részének, amely indokolná az eltérő minősítést. Ennek megfelelően, mivel Franciaország nem teljesítette a korlátozáshoz szükséges feltételeket, a Hoguet törvény előírásai az Airbnb-vel szemben nem érvényesíthetőek– emelete ki Ódor Dániel, a Taylor Wessing Budapest partnere és ingatlanjogi csapatának vezetője.

Az Airbnb az utóbbi években többször összecsapott a szállodatulajdonosokkal és a hatóságokkal több európai nagyvárosban (például Amszterdamban, Berlinben és Párizsban) és világszerte teszik felelőssé a lakáshiány súlyosbításáért és az alacsonyabb jövedelmű lakosok kiszorításáért a történelmi belvárosokból, a mostani döntés pedig arra enged következtetni, hogy a szállásportál szabályozása nem lesz egyszerű.

„Habár a döntés korántsem jelenti azt, hogy az ilyen szolgáltatások tagállami, vagy akár önkormányzati szinten ne lennének szabályozhatóak, az Airbnb ügye jól példázza, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie a hatóságoknak, amikor olyan új online szolgáltatások működésének kereteiről kell dönteniük, akik üzleti modelljeikkel hagyományos iparágakat borítanak fel. ” – tette hozzá Ódor Dániel.