A DK nem igazolta a 2017-2018. évi gazdálkodásáról közzétett adatok valódiságát. Pénzügyi kimutatásai nem mutatnak megbízható és valós képet a párt bevételeiről és kiadásairól, a valótlan pénzügyi kimutatások közzétételével a párt a saját tagságát is megtévesztette. A felszámolás alatt lévő Együtt – a Korszakváltók Pártja a párttörvényben előírt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette 2017-2018-ban – közölte Holman Magdolna főtitkár az ÁSZ csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását. Ennek megfelelően a törvényi előírás szerinti ütemezés alapján, 2020 első félévében hét párt és pártalapítványaik 2017-2018-ra vonatkozó ellenőrzését végzi el, valamint négy párt és pártalapítványaik 2018-2019-re vonatkozó ellenőrzését kezdi meg hamarosan az ÁSZ – ismertette Benedek Mária felügyeleti vezető az ÁSZ online sajtótájékoztatóján.

Ennyi közpénzt kapott a DK és az Együtt 2017-2018-ban

A Demokratikus Koalíció 2017-ben 132 millió forint, 2018-ban pedig összesen 367,7 millió forint központi költségvetési támogatásban részesült. A 2018-as évre vonatkozó központi költségvetési támogatás a 2018-as országgyűlési választásokhoz kapcsolódó többlettámogatást is tartalmazta. Az Együtt – a Korszakváltók Pártja 2017-ben 133,6 millió forint, 2018-ban pedig 45,9 millió forint központi költségvetési támogatásban részesült. A párt a 2018. június 2-ai küldöttgyűlésén döntött a saját feloszlatásáról, a Törvényszék felszámolást elrendelő végzése alapján a felszámolási eljárása 2019. március 5-én, az ellenőrzött időszakot követően kezdődött meg.

Benedek Mária rávilágított: a politikai élet tisztasága érdekében kiemelten fontos, hogy a demokratikus közhatalom gyakorlásában résztvevő és közpénzeket használó pártok a tevékenységüket befolyásolástól mentesen, csak a törvényileg engedélyezett forrásokból lássák el, illetve a gazdálkodásuk más szervezetek számára is példamutató legyen. Az ÁSZ felügyeleti vezetője rámutatott: a pártok a nyilvántartásba vételüket végző bíróság előtt kinyilvánították, hogy a Párttörvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Elmondta: az ellenőrzés típusa minden párt esetében szabályszerűségi ellenőrzés, amely során az ÁSZ alapvetően azt értékeli, hogy a pártok által közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat; a pártok a működésükhöz szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használtak-e fel.

A pártoknak biztosítaniuk kell az átláthatóságot és elszámoltathatóságot

Benedek Mária felhívta a figyelmet, hogy az ellenőrzést végző számvevőknek az ellenőrzést a párt által az ÁSZ rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, adatokra kell alapozniuk. A párttól, mint ellenőrzött szervezettől beszerzett adatok hitelességét, teljeskörűségét és a dokumentumok meglétét az ellenőrzött által kiállított teljességi és hitelességi nyilatkozat garantálja.

A felügyeleti vezető kifejtette azt is, hogy minden közpénzből működő szervezetnek, így a pártoknak is a vonatkozó törvényi előírások alapján legalább nyolc évig, olvasható formában és visszakereshető módon biztosítaniuk kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását a törvényben előírt beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint a közpénzekkel való átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében. A könyvvezetés során érvényesíteni kell a számviteli törvény előírásait, így a valódiság elvét is, ami azt jelenti, hogy a könyvekben rögzített és a pénzügyi kimutatásban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük – húzta alá Benedek Mária.

Az ÁSZ célja a pártok törvényes gazdálkodásának támogatása

Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék főtitkára aláhúzta: alapvető jogállami érdek, hogy a döntő mértékben közpénzekből gazdálkodó pártok szabályszerűen, elszámoltathatóan és átláthatóan, valamint kizárólag törvényes forrásokból gazdálkodjanak, továbbá megfelelően elszámoljanak a saját tagságuk felé is. Leszögezte: ellenőrzései során az ÁSZ mindenben a vonatkozó törvényi előírások szerint, a jogállam védelme, a törvényi előírások betartása érdekében jár el. Az ÁSZ a nemzetközi standardokat irányadónak tekintő, az ÁSZ által meghatározott nyilvános módszertan alapján ellenőriz, és a vonatkozó törvények keretei között minden párt számára ugyanazt a jogszabályok szerinti eljárást biztosítja.

A törvényben előírt ellenőrzések mellett az ÁSZ számos tanácsadó eszközzel támogatja a költségvetési támogatásban részesült pártok gazdálkodásának szabályosságát – mutatott rá Holman Magdolna. Kifejtette: az ÁSZ az elmúlt években elemzést tett közzé a pártok és a pártalapítványok ellenőrzési tapasztalatairól, a pártok és pártalapítványok jövőbeli gazdálkodásának törvényességét erősítő önteszteket hozott nyilvánosságra a honlapján, valamint több alkalommal is konzultációs lehetőséget biztosított a pártok gazdálkodásáért felelős szakemberek részére. Az Állami Számvevőszék célja a pártok törvényes gazdálkodásának támogatása, ezáltal pedig a közpénzügyi helyzet javítása – hangsúlyozta a főtitkár.

A DK közzétett pénzügyi kimutatásai nem valósak, így a párt a saját tagságát is megtévesztette

Holman Magdolna az online sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az Állami Számvevőszék esélyt adott a Demokratikus Koalíció törvényes, jogállami keretek közötti működésére a 2017-2018 közötti ellenőrzött időszakot követően is. Elmondta: a DK nem igazolta a 2017. és 2018. évekre vonatkozóan közzétett pénzügyi kimutatásaiban közölt adatok valódiságát, így azok nem adtak valós képet a párt vagyoni helyzetéről. Ebből következően a párt a közpénzek felhasználásával kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, a közpénzekkel és az egyéb támogatásokkal nem gazdálkodott a nyilvánosság számára is átlátható módon, amivel a saját tagságát is megtévesztette – világított rá az ÁSZ főtitkára.

Az elszámoltathatóság hiánya miatt nem igazolt, hogy a Demokratikus Koalíció betartotta a költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó törvényi előírásokat, nem igazolta, hogy kizárólag a jogszabályban engedélyezett forrásokból gazdálkodott, és nem vett igénybe tiltott támogatást – ismertette Holman Magdolna. A hiányosságok felvetik, hogy a DK a pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége folytán a működési finanszírozását nem megengedett módon és nem törvényes forrásokból biztosította – tette hozzá.

Az Állami Számvevőszék feladata a közpénzügyi helyezet javítása – mutatott rá Holman Magdolna. Rámutatott: Mivel a pártnál nem álltak fenn a törvényes gazdálkodáshoz és a közpénzek törvényes felhasználásához szükséges feltételek, így indokolt a gazdálkodás törvényességének helyreállítása, a közpénzek, a közérdek és a társadalom védelme érdekében.

Az ÁSZ kezdeményezte a DK költségvetési támogatásának felfüggesztését, amit a párt akkor kaphat vissza, ha igazolja a törvényes gazdálkodását

Tekintettel arra, hogy a DK elnöke a jelentéstervezetre adott észrevételében elutasította a párt törvényes gazdálkodásának helyreállítását, az ÁSZ kezdeményezte a Demokratikus Koalíciót megillető költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztését – jelentette be Holman Magdolna. Hozzátette: az ÁSZ a jelentés nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg tájékoztatta a DK elnökét, hogy milyen dokumentumokkal kell igazolnia az ÁSZ felé azt, hogy helyreállította a párt törvényes gazdálkodásának feltételeit. Amennyiben a DK ennek megfelelő módon eleget tesz, az ÁSZ azonnal visszavonja a költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó intézkedését és a párt hozzájuthat a felfüggesztett költségvetési támogatásához – ismertette Holman Magdolna.

Az ÁSZ főtitkára leszögezte: az Állami Számvevőszék nem vette el a DK költségvetési támogatását, hanem időlegesen felfüggesztette annak folyósítását, mindaddig amíg a párt törvényes gazdálkodását helyre nem állítják, és ezt dokumentumokkal igazolják is az ÁSZ felé.

A DK gazdálkodását évek óta törvénysértések jellemzik, az ÁSZ célja ezek megszüntetése

Holman Magdolna felidézte: a Demokratikus Koalíció gazdálkodását évek óta törvénysértések jellemzik. A DK könyvvezetése és gazdálkodása 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban sem felelt meg a törvényi előírásoknak. A 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése során az ÁSZ azt állapította meg, hogy a DK a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást nem szabályszerűen használta fel. A kampány során a DK a számviteli, a párt- és a kampánytörvényt is megsértette. Ezért különösen fontos, hogy a párt gazdálkodása a jövőben megfeleljen a pártok gazdálkodását és a közpénzek felhasználását szabályozó törvényi előírásoknak. Az Állami Számvevőszék az intézkedésével ehhez a társadalmi célhoz járul hozzá – húzta alá az ÁSZ főtitkára.

Az Együtt sem számolt el törvényesen 2017-2018-ban

A felszámolás alatt álló Együtt – a Korszakváltók Pártja elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, ezért a közpénzek felhasználása, valamint a céljaira rendelt vagyon jogszerű használata 2017-2018-ban nem volt átlátható és elszámoltatható – ismertette Holman Magdolna. Az elszámoltathatóság hiánya miatt a pártnál nem álltak fenn a törvényes gazdálkodáshoz és a közpénzek törvényes felhasználásához szükséges feltételek, a közérdek védelme nem volt biztosított – tette hozzá.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Együtt a 2017. évi pénzügyi kimutatását a – Magyar Közlöny mellékletét képező – Hivatalos Értesítőben úgy tette közzé, hogy azt az Országos Politikai Tanács mint a párt erre jogosult döntéshozó testülete nem fogadta el. Az Együtt a 2018. évre vonatkozó pénzügyi kimutatását nem tette közzé a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben – mondta el az ÁSZ főtitkára.

Rámutatott: az elszámolási kötelezettség megsértése és az elszámoltathatóság hiánya miatt az Együtt nem tartotta be a költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó törvényi előírásokat, nem igazolta, hogy kizárólag a jogszabályban engedélyezett forrásokból gazdálkodott, és nem vett igénybe tiltott támogatást. A hiányosságok felvetik, hogy az Együtt a pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége folytán a működési finanszírozását nem megengedett módon és nem törvényes forrásokból biztosította – hívta fel a figyelmet Holman Magdolna.

Az Együtt működésében, gazdálkodási kötelezettségében tapasztalt súlyos törvénysértések, a párttörvényben előírt, a gazdálkodási tevékenységét érintően elvárt elszámolás és elszámoltathatóság megkerülése az Együtt gazdálkodásának törvényen kívülre helyezését jelenti – húzta alá az Állami Számvevőszék főtitkára az online sajtótájékoztatón.