„Huszonöt év elegendő volt ahhoz, hogy megerősödjön a győri jogi kar” – nyilatkozta dr. Szalay Gyula, a győri Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, korábbi dékánja és oktatási rektorhelyettese, aki a győri jogászképzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, több évtizedes oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából.

„Megtiszteltetésnek tartom, hogy a győri jogi kar huszonöt éves jubileuma kapcsán engem találtak méltónak erre a kitüntetésre, noha több személy is szóba jöhetett volna” – válaszolta kérdésünkre Szalay Gyula, aki úgy látja: a győri főiskola fejlődése olyan görbét írt le, amelynek szerves folytatása volt az egyetemi rangemelés, majd a tavaly végrehajtott modellváltás is. „Ebben a folyamatban kiemelkedő szerepet játszott Szekeres Tamás akkori főigazgató, későbbi rektor. Ő dolgozta ki az egyetemmé válás koncepcióját, amelynek alfája a jogászképzés újraindítása volt” – idézte fel a több mint két és fél évtizede történteket a professor emeritus. Kiemelte Czinege Imrét, az egyetem első rektorát is, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy a felsőoktatás bolognai rendszerű átalakítása során a jogászképzés megmaradhasson osztatlan képzésnek. E törekvés zászlóvivője a Széchenyi István Egyetem volt.

Dr. Szalay Gyula – Fotó: Májer Csaba József / Széchenyi István Egyetem

„Győrben 1777-től több mint egy évszázadon át működött jogakadémia, ahol összesen mintegy tízezren végeztek. Ez jelentette a jogászképzés újraindításának történelmi előzményét. A lépést tudatos szervezőmunka előzte meg, amelynek része volt annak felmérése is, hogy a térség igazságszolgáltatása, közigazgatása évente mekkora jogászutánpótlást igényel” – mondta Szalay Gyula. „A képzéssel a filozófia, a teológia és az orvostudomány melletti negyedik klasszikus tudományterület jelent meg a városban, és huszonöt év elegendő volt ahhoz, hogy megerősödjön. Sokatmondó, hogy míg eleinte az ELTE adta az itteni oktatói állomány döntő részét, most már számos győri szaktekintély tanít a győri mellett a budapesti egyetemeken is.”

Dr. Szalay Gyula professor emeritus négy évtizede a győri felsőoktatás tekintélyes oktatója. Egyike volt azoknak a szakembereknek, akik elérték, hogy 1995-ben újraindulhasson Győrött a jogászképzés, amely eleinte az Eötvös Loránd Tudományegyetem égisze alatt zajlott egészen 2002-ig, amikor a Széchenyi István Főiskola egyetemi rangot kapott.

Szalay Gyula 1995-től az ELTE ÁJTK–SZIF Oktatási Intézet igazgatóhelyettese, majd igazgatója, 2001-től a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék tanszékvezetője, 2002 és 2005 között a Széchenyi István Egyetem oktatási rektorhelyettese volt. A 2007-ben megalakult Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar alapító dékánjaként három cikluson keresztül töltötte be ezt a tisztséget. Közreműködésével és támogatásával a fiatal munkatársak több generációja került oktatási-tudományos pályára. Jelenleg is oktat, szakterülete a kereskedelmi (gazdasági) jog, azon belül a nemzetközi fuvarjog. Közreműködik a Szlovák Jogi Centrum munkájában, a Jog – Állam – Politika című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Fotó forrása: Széchenyi István Egyetem

A közéletben is aktív szerepet vállalt. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagsága mellett a Magyar Jogász Egylet Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének két cikluson keresztül elnökeként, s egyúttal a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagjaként működött. Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdasági és Polgári Jogi Munkabizottságában 1968-tól alapító tagként, négy cikluson át elnökként az észak-dunántúli régióban a magánjog szakterületre eső tudományos munkát szervezte.