A mérlegképes könyvelők munkáját érinti a Magyar Közlöny 2021. évi 145. számában megjelent igazságügyi miniszteri rendelet, mely a számviteli törvény rendelkezéseit módosítja, a számviteli beszámolóval kapcsolatban. (X)

A számviteli beszámolóval kapcsolatos teendők

Nem történt változás abban, hogy a számviteli törvény alapján elkészült beszámolót a céginformációs szolgálatnak be kell nyújtani, a kitöltött elektronikus űrlap, a független könyvvizsgálói jelentés, valamint az adózott nyereség felhasználására vonatkozó határozat kíséretében.

Amikor az űrlap benyújtásra kerül, azzal nyilatkozunk arról is, hogy a beküldött adatok, továbbá az összeállított beszámoló adatai megegyeznek az elfogadott beszámolóban szereplő adatokkal.

Az e-beszamolo.im.gov.hu honlapon keresztül betekintést nyerhetünk a beszámolóba, valamint a céggel kapcsolatos különböző dokumentumokba is, úgymint az elektronikus űrlapba, a mérlegbe, az eredménykimutatásba, a független könyvvizsgálói jelentésbe és a szintén benyújtott határozatba.

A közzétett beszámoló eltávolítása

A már benyújtott és közzétett beszámoló csak két esetben távolítható el.

Az egyik ilyen eset, ha a cég nyilatkozik arról, hogy nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló szerepel az oldalon, mivel nem az lett benyújtva és közzétéve. Ilyenkor a beszámoló passzív státuszt kap és az új, megküldött beszámoló lesz közzétéve. Erre a megismételt benyújtásra és közzétételre évenként maximum egyetlen egyszer van lehetőség. A változtatásról pedig mind az ügyfélkapuba, mind az állami adó- és vámhatóság részére értesítés érkezik.

A másik lehetőség az, ha a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság dönt úgy, hogy a  független könyvvizsgálói jelentés visszavonása szükséges. Ilyenkor a beszámoló eltávolításáról szóló kérelemhez mellékelni kell az erről szóló határozatot is.

Maradjon mindig képben a változásokról!

A mérlegképes könyvelőnek nagy a felelőssége, miközben folyamatosan változó törvények és jogszabályok keretei között kell hatékony és eredményes munkát végeznie, a lehető legkevesebb döccenővel, természetesen.

A hatékony munkának alapfeltétele az, hogy a változásokat és az aktuális vonatkozó jogszabályokat ismerje, értse és helyesen alkalmazza a különböző feladatokban és helyzetekben. A Perfekt Zrt. kreditpontos képzései ennek érdekében folyamatosan frissülnek és mindig külön figyelmet fordítanak a képzések szervezése és lebonyolítása közben arra, hogy komoly szaktekintéllyel és szakmai ismeretekkel rendelkező neves oktatók előadásában képződhessenek a náluk tanuló pénzügyi szakemberek, valamint kiemelt hangsúlyt élvezzen a jogszabályok gyakorlatba történő átültetése.

A mérlegképes továbbképzések számos helyszínen és széles kínálatban elérhetőek, így biztosan minden szakember megtalálja azt a képzést, amely a munkájában leginkább hasznos, valamint a munkájával össze is egyeztethető.