Hazánkban a vállalatvezetők javarészt ideálisnak vélik a belső kommunikációt, annak ellenére is, hogy nem mérik, és nem is modern, digitalizált módon történik az információcsere. A cégek többsége még mindig nem fordít kellő figyelmet a kommunikáció mérésére, és keveset invesztál a digitális irányú fejlesztésekbe. (X)

Önámítás a kommunikációt illetően

A Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet és a Talk-A-Bot közös kutatása rámutatott, hogy a hazai vállalatvezetőknek csupán a 30%-a érdeklődik a kommunikáció digitalizációja kapcsán. A legtöbben úgy vélik, hogy a menedzsment üzenetei megfelelően továbbítódnak a fizikai munkavállalókhoz is, kivéve amikor épp szabadnapot vesznek ki, pihenőnapot töltenek, esetleg táppénzen vannak. 

A kutatás alapján azok az irodai dolgozók, akik folyamatos, intenzív vezetői kommunikáció mellett végzik a munkájukat, jóval elégedettebbek, mint a nem irodai munkavállalók.

A CHEQ megoldásai révén könnyedén megoldható lenne a hatékony, digitalizált, kétirányú belső kommunikáció. Ennek köszönhetően pedig növekedhetne a dolgozók vállalat iránti elköteleződése is, ez pedig produktívabb munkavégzést, jobb teljesítmény eredményezne.

A kutatás eredményei 

2020 nyarán a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet és a Talk-A-Bot közös felmérést kezdeményezett 100 vállalatvezető körében, akik több mint 150 dolgozót foglalkoztatnak. A felmérés a belső vállalati kommunikációval kapcsolatos kérdéseket járta körbe.

A vezetők többsége pozitívan nyilatkozott, úgy gondolták, hogy a menedzsment felől érkező üzenetek rendben, és torzítás nélkül érnek el a munkavállalókhoz. Ennek ellenére világossá vált az is, hogy nem rendelkeznek a megfelelő technikai háttérrel, így lehetőségük sincs az üzenetek monitorozására. 

A vezetők pontosan tudják, hogy létfontosságú a hatékony, kétirányú kommunikáció, és a megvalósításához szükséges erőforrás nem lenne megterhelő, mégsem elég nyitottak erre. A vészhelyzet kapcsán bevezetésre került home office gördülékeny megvalósítására sem voltak teljes mértékben felkészülve a kommunikáció tekintetében.

A bevont cégvezetők hatékonynak vélik a kommunikációs eszközeiket irodai munkavállalók esetében, azonban a nem irodai dolgozóknál már kevésbé. A kutatás arra is rávilágított, hogy a nem irodai munkakört végzőknél az információ megosztására leggyakrabban személyes dolgozói tájékoztatókat tartanak, emellett faliújságon elhelyezett értesítések, és e-mailezés útján történik a kommunikáció.

A jövő kulcsa a digitalizáció

Amint láthattuk a vészhelyzet óta különösen fontossá vált, hogy a vállalkozások felkészüljenek minden eshetőségre, és biztosítsák a digitális csatornákon történő információáramlást. 

Annyi bizonyos, hogy a cégvezetők többségére még hosszú út vár a belső kommunikáció digitalizációja, és hatékonyság mérése szempontjából. A fejlődés pedig minden vállalat sikerének az alapja.