Már csak egy hét áll az önkormányzati és európai parlamenti (EP-) választáson jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek és jelölőszervezetek rendelkezésére, hogy bejelentsék delegáltjaikat a szavazatszámláló bizottságokba.

A június 9-ei választáson a több szavazókörös településeken minden szavazókörben működik szavazatszámláló bizottság (szszb), minden településen helyi választási bizottság (hvb) – amelyek közül az egy szavazókörös településen működők az szszb feladatait is ellátják -, a vármegyékben területi választási bizottság (illetve Budapesten a Fővárosi Választási Bizottság) – ezeket együtt tvb-knek nevezik -, továbbá országos hatáskörrel és illetékességgel a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a 2022-es országgyűlési választás előtt választották a képviselő-testületek, míg a hvb-k és tvb-k választott tagjairól 2023 őszén a képviselő-testületek, illetve a vármegyei közgyűlések döntöttek. A további tagokat a június 9-ei választáson induló, jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek és jelölőszervezetek bízhatják meg.

A jelölőszervezeteknek, független jelölteknek alapvető érdekük, hogy valamennyi választási bizottságba delegáljanak tagot, mivel így saját megbízottjaikon keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról, ellenőrizhetik azt és részt vehetnek a jogviták eldöntésében.

A választási bizottságokban ülő választott és megbízott tagoknak – az NVB-be az EP-lista jogán delegált bizottsági tagok kivételével – azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, ez azt jelenti, hogy a bizottságok munkájában részt vehetnek, sőt részt kell venniük. A jelölt, jelölőszervezet által megbízott tag a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során tudomására jutó személyes adatokat azonban sem az őt megbízó pártnak, sem másnak nem adhatja ki.

Az EP-választáson listát állító pártok valamennyi választási bizottságba (szavazatszámláló bizottságba két-két, hvb-be, tvb-be és az NVB-be egy-egy) tagot delegálhatnak, az NVB munkájában azonban ezek a tagok tanácskozási joggal vehetnek részt, szavazattal nem élhetnek.

A szavazatszámláló bizottságokba – országosan 10 119 van -, illetve az egy szavazókörös településeken a hvb-kbe – két-két tagot delegálhatnak a településen induló polgármesterjelöltek, az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi jelöltek, a kompenzációs listát állító jelölőszervezetek, a vármegyei listát (fővárosi listát) állító jelölőszervezetek és Budapesten a főpolgármester-jelöltek.

A helyi (Budapesten a kerületi) választási bizottságokba ugyancsak egy-egy tagot delegálhatnak a településen induló polgármesterjelöltek, az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi jelöltek, a kompenzációs listát állító jelölőszervezetek. Nem delegálhatnak azonban tagot a vármegyei listát (fővárosi listát) állító jelölőszervezetek és Budapesten a főpolgármester-jelöltek.

A területi választási bizottságokba (Budapesten az FVB-be) a vármegyei (fővárosi) listát állító jelölőszervezetek és Budapesten a főpolgármester-jelöltek delegálhatnak egy-egy tagot. Az NVB-be pedig csak az EP-listaállítás jogán lehetséges a tag megbízása.

A közös listát állító jelölőszervezetek együttesen jogosultak a választási bizottságok tagjainak megbízására.

A nemzetiségi önkormányzati választáson induló jelölteknek, jelölőszervezeteknek nincs lehetőségük tagot delegálni a választási bizottságokba, azonban bejelentett megfigyelőikkel ők is részt vehetnek a szavazás törvényességének ellenőrzésében.

A megbízott tagokat és a nemzetiségek megfigyelőit május 31-én 16 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási irodáknál.

Az irodák ellenőrzik, hogy a megbízott tagnak van-e választójoga, ugyanis a választási bizottság megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozóan nincs korlátozás, de az előírás, hogy a központi névjegyzékben szerepelnie kell.